Παρακολούθηση
Dimitrios F. Anagnostopoulos
Dimitrios F. Anagnostopoulos
Department of Materials Science & Engineering, University of Ioannina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis and Characterization of γ-Fe2O3/Carbon Hybrids and Their Application in Removal of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions
M Baikousi, AB Bourlinos, A Douvalis, T Bakas, DF Anagnostopoulos, ...
Langmuir 28 (8), 3918-3930, 2012
1672012
New precision measurement of the pionic deuterium -wave strong interaction parameters
P Hauser, K Kirch, LM Simons, G Borchert, D Gotta, T Siems, P El-Khoury, ...
Physical Review C 58 (4), R1869, 1998
1091998
Balmer α transitions in antiprotonic hydrogen and deuterium
D Gotta, DF Anagnostopoulos, M Augsburger, G Borchert, C Castelli, ...
Nuclear Physics A 660 (3), 283-321, 1999
981999
Pionic hydrogen
D Gotta, F Amaro, DF Anagnostopoulos, S Biri, DS Covita, H Gorke, ...
Precision physics of simple atoms and molecules, 165-186, 2008
912008
A new determination of the mass of the charged pion
S Lenz, G Borchert, H Gorke, D Gotta, T Siems, DF Anagnostopoulos, ...
Physics Letters B 416 (1-2), 50-55, 1998
901998
Pionic deuterium
T Strauch, FD Amaro, DF Anagnostopoulos, P Bühler, DS Covita, H Gorke, ...
The European Physical Journal A 47, 1-19, 2011
722011
Low-energy X-ray standards from hydrogenlike pionic atoms
DF Anagnostopoulos, D Gotta, P Indelicato, LM Simons
Physical review letters 91 (24), 240801, 2003
612003
Measurement of the strong interaction parameters in antiprotonic hydrogen and probable evidence for an interference with inner bremsstrahlung
M Augsburger, DF Anagnostopoulos, G Borchert, D Chatellard, JP Egger, ...
Nuclear Physics A 658 (2), 149-162, 1999
611999
Conducting transition metal nitride thin films with tailored cell sizes: The case of δ-TixTa1− xN
LE Koutsokeras, G Abadias, CE Lekka, GM Matenoglou, ...
Applied Physics Letters 93 (1), 2008
602008
A large area CCD X-ray detector for exotic atom spectroscopy
N Nelms, DF Anagnostopoulos, O Ayranov, G Borchert, JP Egger, D Gotta, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2002
562002
Measurement of the strong interaction parameters in antiprotonic deuterium
M Augsburger, DF Anagnostopoulos, G Borchert, D Chatellard, JP Egger, ...
Physics Letters B 461 (4), 417-422, 1999
531999
Broadband optical absorption of amorphous carbon/Ag nanocomposite films and its potential for solar harvesting applications
H Zoubos, LE Koutsokeras, DF Anagnostopoulos, E Lidorikis, ...
Solar energy materials and solar cells 117, 350-356, 2013
512013
and x-ray emission spectra of metallic scandium
DF Anagnostopoulos, R Sharon, D Gotta, M Deutsch
Physical Review A 60 (3), 2018, 1999
511999
Measurement of the charged pion mass using X-ray spectroscopy of exotic atoms
M Trassinelli, DF Anagnostopoulos, G Borchert, A Dax, JP Egger, D Gotta, ...
Physics Letters B 759, 583-588, 2016
492016
On the characterisation of a Bragg spectrometer with X-rays from an ECR source
DF Anagnostopoulos, S Biri, D Gotta, A Gruber, P Indelicato, B Leoni, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2005
492005
Hadronic shift in pionic hydrogen
M Hennebach, DF Anagnostopoulos, A Dax, H Fuhrmann, D Gotta, ...
The European Physical Journal A 50, 1-10, 2014
462014
Structural and theoretical study of strontium borophosphate glasses using Raman spectroscopy and ab initio molecular orbital method
M Anastasopoulou, KC Vasilopoulos, D Anagnostopoulos, I Koutselas, ...
The Journal of Physical Chemistry B 121 (17), 4610-4619, 2017
422017
First direct observation of coulomb explosion during the formation of exotic atoms
T Siems, DF Anagnostopoulos, G Borchert, D Gotta, P Hauser, K Kirch, ...
Physical Review Letters 84 (20), 4573, 2000
392000
Redetermination of the strong-interaction width in pionic hydrogen
A Hirtl, DF Anagnostopoulos, DS Covita, H Fuhrmann, H Gorke, D Gotta, ...
The European Physical Journal A 57, 1-19, 2021
262021
Precision Determination of the Transition Strength at Threshold
T Strauch, FD Amaro, DF Anagnostopoulos, P Bühler, DS Covita, H Gorke, ...
Physical review letters 104 (14), 142503, 2010
262010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20