Παρακολούθηση
Helen Oleynikova
Helen Oleynikova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mavt.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Voxblox: Incremental 3d euclidean signed distance fields for on-board mav planning
H Oleynikova, Z Taylor, M Fehr, R Siegwart, J Nieto
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
6032017
Receding horizon "next-best-view" planner for 3D exploration
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1462-1468, 2016
5722016
Continuous-time trajectory optimization for online uav replanning
H Oleynikova, M Burri, Z Taylor, J Nieto, R Siegwart, E Galceran
2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2016
2952016
Receding horizon path planning for 3D exploration and surface inspection
A Bircher, M Kamel, K Alexis, H Oleynikova, R Siegwart
Autonomous Robots 42, 291-306, 2018
2492018
Real-time visual-inertial mapping, re-localization and planning onboard mavs in unknown environments
M Burri, H Oleynikova, MW Achtelik, R Siegwart
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
1812015
Reactive avoidance using embedded stereo vision for MAV flight
H Oleynikova, D Honegger, M Pollefeys
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 50-56, 2015
1372015
Signed Distance Fields: A Natural Representation for Both Mapping and Planning
H Oleynikova, A Millane, Z Taylor, E Galceran, J Nieto, R Siegwart
Workshop on Geometry and Beyond, RSS 2016, 2016
1262016
Real-time and low latency embedded computer vision hardware based on a combination of FPGA and mobile CPU
D Honegger, H Oleynikova, M Pollefeys
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
1112014
Voxgraph: Globally consistent, volumetric mapping using signed distance function submaps
V Reijgwart, A Millane, H Oleynikova, R Siegwart, C Cadena, J Nieto
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (1), 227-234, 2019
952019
Safe local exploration for replanning in cluttered unknown environments for microaerial vehicles
H Oleynikova, Z Taylor, R Siegwart, J Nieto
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1474-1481, 2018
922018
Autonomous exploration and inspection path planning for aerial robots using the robot operating system
C Papachristos, M Kamel, M Popović, S Khattak, A Bircher, H Oleynikova, ...
Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3), 67-111, 2019
832019
History-aware autonomous exploration in confined environments using mavs
C Witting, M Fehr, R Bähnemann, H Oleynikova, R Siegwart
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
762018
Sparse 3d topological graphs for micro-aerial vehicle planning
H Oleynikova, Z Taylor, R Siegwart, J Nieto
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
662018
An open‐source system for vision‐based micro‐aerial vehicle mapping, planning, and flight in cluttered environments
H Oleynikova, C Lanegger, Z Taylor, M Pantic, A Millane, R Siegwart, ...
Journal of Field Robotics 37 (4), 642-666, 2020
652020
C-blox: A scalable and consistent TSDF-based dense mapping approach
A Millane, Z Taylor, H Oleynikova, J Nieto, R Siegwart, C Cadena
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
582018
Spatial computing and intuitive interaction: Bringing mixed reality and robotics together
J Delmerico, R Poranne, F Bogo, H Oleynikova, E Vollenweider, S Coros, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 29 (1), 45-57, 2022
442022
Real-time visual-inertial localization for aerial and ground robots
H Oleynikova, M Burri, S Lynen, R Siegwart
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
422015
Ovpc mesh: 3d free-space representation for local ground vehicle navigation
F Ruetz, E Hernández, M Pfeiffer, H Oleynikova, M Cox, T Lowe, P Borges
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8648-8654, 2019
332019
Maximum likelihood parameter identification for MAVs
M Burri, J Nikolic, H Oleynikova, MW Achtelik, R Siegwart
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4297-4303, 2016
242016
Voxblox: Incremental 3d euclidean signed distance fields for on-board mav planning. In 2017 Ieee
H Oleynikova, Z Taylor, M Fehr, R Siegwart, J Nieto
rsj International Conference on Intelligent Robots and Systems (iros), 1366-1373, 0
21
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20