GEORGINA RAMIREZ CAMPS
GEORGINA RAMIREZ CAMPS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content summary and segment creation
R Van Zwol, CT Kalaboukis, LG Pueyo, GR Camps
US Patent 8,386,935, 2013
882013
TIJAH scratches INEX 2005: Vague element selection, image search, overlap, and relevance feedback
V Mihajlović, G Ramirez, T Westerveld, D Hiemstra, HE Blok, AP de Vries
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2005
50*2005
Diversifying image search with user generated content
R Van Zwol, V Murdock, L Garcia Pueyo, G Ramirez
Proceedings of the 1st ACM international conference on Multimedia …, 2008
492008
TIJAH: Embracing IR methods in XML databases
J List, V Mihajlović, G Ramirez, AP de Vries, D Hiemstra, HE Blok
Information Retrieval 8 (4), 547-570, 2005
482005
TIJAH at INEX 2004 modeling phrases and relevance feedback
V Mihajlović, G Ramirez, AP De Vries, D Hiemstra, HE Blok
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2004
452004
Video tag game
R Van Zwol, L Garcia, G Ramirez, B Sigurbjornsson, M Labad
WWW, Beijing, 2008
432008
The tijah xml-ir system at inex 2003
J List, V Mihajlović, AP de Vries, G Ramírez, D Hiemstra
Duisburg: University of Duisburg, 2003
392003
Overview of the INEX 2012 Linked Data Track.
Q Wang, J Kamps, GR Camps, M Marx, A Schuth, M Theobald, ...
CLEF (Online Working Notes/Labs/Workshop), 2012
322012
Methods for improving the diversity of image search results
V Murdock, R Van Zwol, LG Pueyo, GR Camps
US Patent 8,171,043, 2012
302012
Overview of the inex 2011 data-centric track
Q Wang, G Ramírez, M Marx, M Theobald, J Kamps
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2011
262011
Relevant contextual features in XML retrieval
G Ramírez, AP de Vries
Proceedings of the 1st international conference on Information interaction …, 2006
172006
Structural features in content oriented XML retrieval
G Ramírez, T Westerveld, AP de Vries
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
162005
Report on INEX 2012
P Bellot, T Chappell, A Doucet, S Geva, S Gurajada, J Kamps, G Kazai, ...
ACM SIGIR Forum 46 (2), 50-59, 2012
122012
Surface features in video retrieval
T Westerveld, AP De Vries, G Ramírez
International Workshop on Adaptive Multimedia Retrieval, 180-190, 2005
102005
Combining indexing schemes to accelerate querying XML on content and structure
G Ramirez Camps, AP deVries
CTIT, 2004
82004
Using small XML elements to support relevance
G Ramirez, T Westerveld, AP de Vries
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
72006
The TIJAH XML information retrieval system
HE Blok, V Mihajlović, G Ramírez, T Westerveld, D Hiemstra, AP de Vries
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
72006
Using structural relationships for focused XML retrieval
G Ramírez, T Westerveld, AP de Vries
International Conference on Flexible Query Answering Systems, 147-158, 2006
72006
Structural features in XML retrieval
G Ramirez, T Westerveld, H Rode, R van Os, D Hiemstra, G Ramirez, ...
PhD thesis, University of Amsterdam, 2007
62007
Upf at inex 2010: Towards query-type based focused retrieval
G Ramírez
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2010
52010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20