Παρακολούθηση
Marcos Oliveira
Marcos Oliveira
University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.fit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The scaling of crime concentration in cities
M Oliveira, C Bastos-Filho, R Menezes
PloS one 12 (8), e0183110, 2017
672017
Spatio-temporal variations in the urban rhythm: the travelling waves of crime
M Oliveira, E Ribeiro, C Bastos-Filho, R Menezes
EPJ Data Science 7 (1), 1-13, 2018
272018
Impact of the random number generator quality on particle swarm optimization algorithm running on graphic processor units
CJA Bastos-Filho, MAC Oliveira, DNO Nascimento, AD Ramos
Hybrid Intelligent Systems (HIS), 2010 10th International Conference on, 85-90, 2010
252010
Communication Diversity in Particle Swarm Optimizers (PSO)
M Oliveira, D Pinheiro, B Andrade, C Bastos-Filho, R Menezes
International Conference on Swarm Intelligence, 77-88, 2016
23*2016
Using network science to assess particle swarm optimizers
M Oliveira, CJA Bastos-Filho, R Menezes
Social Network Analysis and Mining 5, 1-13, 2015
232015
Uncovering the social interaction network in swarm intelligence algorithms
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
Applied Network Science 5, 1-20, 2020
22*2020
The spatial structure of crime in urban environments
S White, T Yehle, H Serrano, M Oliveira, R Menezes
Social Informatics: SocInfo 2014 International Workshops, Barcelona, Spain …, 2015
202015
Group mixing drives inequality in face-to-face gatherings
M Oliveira, F Karimi, M Zens, J Schaible, M Génois, M Strohmaier
Communications Physics 5 (1), 127, 2022
19*2022
Analysis of the performance of the fish school search algorithm running in graphic processing units
A Lins, CJA Bastos-Filho, DNO Nascimento, MACO Junior, ...
Theory and New Applications of Swarm Intelligence, 17-32, 2012
182012
Towards a network-based approach to analyze particle swarm optimizers
M Oliveira, CJA Bastos-Filho, R Menezes
2014 IEEE Symposium on Swarm Intelligence, 1-8, 2014
172014
Better Exploration-Exploitation Pace, Better Swarm: Examining the Social Interactions
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
4th IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence, 2017
162017
More crime in cities? On the scaling laws of crime and the inadequacy of per capita rankings—a cross-country study
M Oliveira
Crime Science 10 (1), 27, 2021
132021
Assessing Particle Swarm Optimizers Using Network Science Metrics
M Oliveira, CJA Bastos-Filho, R Menezes
Complex Networks IV, 173-184, 2013
12*2013
Web routineness and limits of predictability: Investigating demographic and behavioral differences using web tracking data
J Kulshrestha, M Oliveira, O Karaçalık, D Bonnay, C Wagner
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 15 …, 2021
112021
From criminal spheres of familiarity to crime networks
M Oliveira, H Barbosa-Filho, T Yehle, S White, R Menezes
Complex Networks VI: Proceedings of the 6th Workshop on Complex Networks …, 2015
112015
Running particle swarm optimization on graphic processing units (GPUs)
C Bastos-Filho, D Nascimento, MO Junior
INTECH Open Access Publisher, 2011
11*2011
Using Network Science to Define a Dynamic Communication Topology for Particle Swarm Optimizers
M Oliveira, CJA Bastos Filho, R Menezes
Complex Networks, 39-47, 2013
9*2013
Sensing close-range proximity for studying face-to-face interaction
J Schaible, M Oliveira, M Zens, M Génois
Handbook of Computational Social Science, Volume 1, 219-239, 2021
82021
Characterizing the social interactions in the artificial bee colony algorithm
L Taw, N Gurrapadi, M Macedo, M Oliveira, D Pinheiro, C Bastos-Filho, ...
2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1243-1250, 2019
82019
Optimizing a routing algorithm based on hopfield neural networks for graphic processing units
CJA Bastos-Filho, MAC Oliveira, DRC Silva, RA Santana
Foundations of Computational Intelligence (FOCI), 2011 IEEE Symposium on, 88-93, 2011
72011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20