Παρακολούθηση
Jisu Kim
Jisu Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introduction to the R package TDA
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria
arXiv preprint arXiv:1411.1830, 2014
1642014
Estimating the reach of a manifold
E Aamari, J Kim, F Chazal, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
Electronic journal of statistics 13 (1), 1359-1399, 2019
1122019
D-cube: Dense-block detection in terabyte-scale tensors
K Shin, B Hooi, J Kim, C Faloutsos
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data …, 2017
742017
Densealert: Incremental dense-subtensor detection in tensor streams
K Shin, B Hooi, J Kim, C Faloutsos
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2017
722017
PLLay: Efficient Topological Layer based on Persistence Landscapes
K Kim, J Kim, M Zaheer, JS Kim, F Chazal, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:2002.02778, 2020
552020
TDA: statistical tools for topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
Software available at https://cran. r-project. org/package= TDA, 2014
382014
Uniform convergence rate of the kernel density estimator adaptive to intrinsic volume dimension
J Kim, J Shin, A Rinaldo, L Wasserman
International Conference on Machine Learning, 3398-3407, 2019
322019
Homotopy reconstruction via the Cech complex and the Vietoris-Rips complex
J Kim, J Shin, F Chazal, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1903.06955, 2019
312019
Minimax rates for estimating the dimension of a manifold
J Kim, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1605.01011, 2016
292016
Statistical inference for cluster trees
J Kim, YC Chen, S Balakrishnan, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1605.06416, 2016
262016
Time series featurization via topological data analysis
K Kim, J Kim, A Rinaldo
arXiv preprint arXiv:1812.02987, 2018
202018
Think before you discard: Accurate triangle counting in graph streams with deletions
K Shin, J Kim, B Hooi, C Faloutsos
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2018
182018
Causal effects based on distributional distances
K Kim, J Kim, EH Kennedy
arXiv preprint arXiv:1806.02935, 2018
152018
Generalized penalty for circular coordinate representation
H Luo, A Patania, J Kim, M Vejdemo-Johansson
arXiv preprint arXiv:2006.02554, 2020
112020
Package ‘TDA’
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, DL Millman, V Rouvreau, MJ Kim
32021
Statistical inference for cluster trees
YC Chen, J Kim, S Balakrishnan, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1605.06416, 2016
32016
Nerve Theorem on a Positive Reach set
J Kim, J Shin, A Rinaldo, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1903.06955, 2019
22019
Tutorial on the R package TDA
J Kim
22015
Confidence sets for persistent homology of the KDE filtration
J Shin, J Kim, A Rinaldo, L Wasserman
1
Confidence Band for Persistent Homology
KIM Jisu
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20