Παρακολούθηση
Utku Umur Acikalin
Utku Umur Acikalin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turkish sentiment analysis using bert
UU Acikalin, B Bardak, M Kutlu
2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2020
282020
Intellectual property protection lost and competition: An examination using machine learning
UU Acikalin, T Caskurlu, G Hoberg, GM Phillips
National Bureau of Economic Research, 2022
10*2022
Security-aware database migration planning
K Subramani, B Caskurlu, UU Acikalin
International Symposium on Algorithmic Aspects of Cloud Computing, 103-121, 2019
62019
New results on test-cost minimization in database migration
UU Acikalin, B Caskurlu, P Wojciechowski, K Subramani
Algorithmic Aspects of Cloud Computing: 6th International Symposium …, 2021
32021
Multilevel memetic hypergraph partitioning with greedy recombination
UU Acikalin, B Caskurlu
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2022
12022
Security-Aware Database Migration Planning
UU Acikalin, B Caskurlu, K Subramani
Constraints, 1-34, 2023
2023
How you describe procurement calls matters: Predicting outcome of public procurement using call descriptions
UU Acikalin, MK Gorgun, M Kutlu, BKO Tas
Natural Language Engineering, 1-22, 2023
2023
Patent Search Using Triplet Networks Based Fine-Tuned SciBERT
UU Acikalin, M Kutlu
arXiv preprint arXiv:2207.11497, 2022
2022
On approximate Nash equilibria of the two-source connection game
B ÇAŞKURLU, UU Acikalin, FE Kizilkaya, Ö EKİCİ
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 30 (6), 2206 …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9