Παρακολούθηση
Christos Tsakonas
Christos Tsakonas
Dept of Chemical engineering, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time multiscale monitoring and tailoring of graphene growth on liquid copper
M Jankowski, M Saedi, F La Porta, AC Manikas, C Tsakonas, ...
Acs Nano 15 (6), 9638-9648, 2021
402021
Growth and in situ characterization of 2D materials by chemical vapour deposition on liquid metal catalysts: a review
C Tsakonas, M Dimitropoulos, AC Manikas, C Galiotis
Nanoscale 13 (6), 3346-3373, 2021
372021
In situ kinetic studies of CVD graphene growth by reflection spectroscopy
C Tsakonas, AC Manikas, M Andersen, M Dimitropoulos, K Reuter, ...
Chemical Engineering Journal 421, 129434, 2021
212021
Novel Graphene-Based Materials as a Tool for Improving Long-Term Storage of Cultural Heritage
G Gorgolis, S Ziemann, M Kotsidi, G Paterakis, N Koutroumanis, ...
Materials 16 (9), 3528, 2023
32023
Graphene aerogels as efficient adsorbers of water pollutants and their effect of drying methods
G Gorgolis, M Kotsidi, G Paterakis, N Koutroumanis, C Tsakonas, ...
Scientific Reports 14 (1), 8029, 2024
12024
Operando Characterization and Molecular Simulations Reveal the Growth Kinetics of Graphene on Liquid Copper During Chemical Vapor Deposition
V Rein, H Gao, HH Heenen, W Sghaier, AC Manikas, C Tsakonas, ...
ACS nano 18 (19), 12503-12511, 2024
2024
Mechanical Integrity and Reinforcement Efficiency of Graphene Grown on Liquid Copper by Chemical Vapor Deposition
I Sfougkaris, C Tsakonas, AC Manikas, MG Pastore Carbone, C Pavlou, ...
Advanced Materials Interfaces, 2400193, 2024
2024
Operando Characterization and Machine-Learning Surrogated Molecular Simulations Reveal the Growth Kinetics of Graphene on Liquid Copper during Chemical Vapor Deposition
V Rein, H Gao, HH Heenen, W Sghaier, A Manikas, C Tsakonas, M Saedi, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2305.18331, 2023
2023
Production of graphene sheets with chemical vapour deposition by solid and liquid catalytic routes
C Tsakonas
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2022
2022
In-situ monitoring of Graphene grown via Chemical Vapor Deposition
C Tsakonas, AC Manikas, C Galiotis
Conference Proccedings SIPS2019_FLOGEN 2019 10 (Vayenas International …, 2020
2020
Ex-situ and in-situ studies of CVD Graphene growth with the use of Raman and Reflectance Spectroscopy
C Tsakonas, AC Manikas, G Trakakis, C Galiotis
12th Panhellenic Scientific Conference of Chemical Engineering, 2019
2019
GRAPHENE-BASED MATERIALS AS A TOOL FOR IMPROVING LONG-TERM STORAGE OF CULTURAL HERITAGE ITEMS
G Gorgolis, S Ziemann, M Kotsidi, G Paterakis, N Koutroumanis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12