Παρακολούθηση
Martin Vechev
Martin Vechev
Full Professor of Computer Science, ETH Zurich; Scientific Director, INSAIT;
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Securify: Practical security analysis of smart contracts
P Tsankov, A Dan, D Drachsler-Cohen, A Gervais, F Buenzli, M Vechev
ACM CCS 2018, 2018
10322018
Ai2: Safety and robustness certification of neural networks with abstract interpretation
T Gehr, M Mirman, D Drachsler-Cohen, P Tsankov, S Chaudhuri, ...
IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) 2018, 2018
10192018
Code completion with statistical language models
V Raychev, M Vechev, E Yahav
ACM PLDI 2014, 2014
8112014
An abstract domain for certifying neural networks
G Singh, T Gehr, M Püschel, M Vechev
ACM POPL 2019, 2019
7682019
Differentiable abstract interpretation for provably robust neural networks
M Mirman, T Gehr, M Vechev
ICML 2018, 2018
5792018
Fast and Effective Robustness Certification
G Singh, T Gehr, M Mirman, M Püschel, MT Vechev
NeurIPS 2018, 2018
5712018
Predicting program properties from" big code"
V Raychev, M Vechev, A Krause
ACM POPL 2015, 2015
5062015
Verx: Safety verification of smart contracts
A Permenev, D Dimitrov, P Tsankov, D Drachsler-Cohen, M Vechev
2020 IEEE symposium on security and privacy (SP), 1661-1677, 2020
2862020
Probabilistic model for code with decision trees
V Raychev, P Bielik, M Vechev
Proceedings of the 2016 ACM international conference on Object oriented …, 2016
2842016
PHOG: probabilistic model for code
P Bielik, V Raychev, M Vechev
ICML 2016, 0
258*
Learning to fuzz from symbolic execution with application to smart contracts
J He, M Balunović, N Ambroladze, P Tsankov, M Vechev
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2019
2382019
Boosting Robustness Certification of Neural Networks
G Singh, T Gehr, M Püschel, MT Vechev
ICLR 2019, 2019
235*2019
Beyond the single neuron convex barrier for neural network certification
G Singh, R Ganvir, M Püschel, M Vechev
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
2102019
Learning programs from noisy data
V Raychev, P Bielik, M Vechev, A Krause
ACM POPL 2016, 2016
1892016
Abstraction-guided synthesis of synchronization
M Vechev, E Yahav, G Yorsh
ACM POPL 2010, 2010
1812010
Adversarial training and provable defenses: Bridging the gap
M Balunovic, M Vechev
ICLR 2020, 0
181*
DL2: training and querying neural networks with logic
M Fischer, M Balunovic, D Drachsler-Cohen, T Gehr, C Zhang, M Vechev
International Conference on Machine Learning, 1931-1941, 2019
1792019
PSI: Exact Symbolic Inference for Probabilistic Programs
T Gehr, S Misailovic, M Vechev
Computer Aided Verification: 28th International Conference, CAV 2016 …, 2016
1742016
Laws of order: expensive synchronization in concurrent algorithms cannot be eliminated
H Attiya, R Guerraoui, D Hendler, P Kuznetsov, MM Michael, M Vechev
ACM POPL 2011, 2011
1712011
Effective race detection for event-driven programs
V Raychev, M Vechev, M Sridharan
ACM OOPSLA 2013, 2013
1682013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20