Παρακολούθηση
Artur Bekasov
Artur Bekasov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural spline flows
C Durkan, A Bekasov, I Murray, G Papamakarios
Advances in Neural Information Processing Systems, 7511-7522, 2019
7152019
nflows: normalizing flows in PyTorch
C Durkan, A Bekasov, I Murray, G Papamakarios
https://doi.org/10.5281/zenodo.4296286, 2020
92*2020
Cubic-Spline Flows
C Durkan, A Bekasov, I Murray, G Papamakarios
arXiv preprint arXiv:1906.02145, 2019
88*2019
Bayesian Adversarial Spheres: Bayesian Inference and Adversarial Examples in a Noiseless Setting
A Bekasov, I Murray
arXiv preprint arXiv:1811.12335, 2018
222018
Ordering Dimensions with Nested Dropout Normalizing Flows
A Bekasov, I Murray
arXiv preprint arXiv:2006.08777, 2020
92020
Learning action embeddings for off-policy evaluation
M Cief, J Golebiowski, P Schmidt, Z Abedjan, A Bekasov
European Conference on Information Retrieval, 108-122, 2024
32024
Variational boosted soft trees
T Cinquin, T Rukat, P Schmidt, M Wistuba, A Bekasov
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 5787-5801, 2023
12023
Accurate and reliable probabilistic modeling with high-dimensional data
A Bekasov
The University of Edinburgh, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8