Παρακολούθηση
Luis Jose Callarisa Fiol
Luis Jose Callarisa Fiol
Profesor de marketing, Universitat Jaume I
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uji.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of social media in creating expectations. An empirical study for a tourist destination
Y Narangajavana, LJC Fiol, MÁM Tena, RMR Artola, JS García
Annals of tourism research 65, 60-70, 2017
4322017
User-generated content sources in social media: A new approach to explore tourist satisfaction
Y Narangajavana Kaosiri, LJ Callarisa Fiol, MÁ Moliner Tena, ...
Journal of Travel Research 58 (2), 253-265, 2019
2892019
Urban destination loyalty drivers and cross national moderator effects: The case of Barcelona
S Forgas Coll, S Ramon Palau, LJ Javier Sanchez Gracia, Callarisa-Fiol
Tourism Management 33 (6), 1309-1320, 2012
2262012
Customer loyalty in clusters: perceived value and satisfaction as antecedents
LJ Callarisa Fiol, E Bigne Alcaniz, MA Moliner Tena, JS Garcia
Journal of Business-to-Business Marketing 16 (3), 276-316, 2009
1942009
El valor y la fidelización de clientes: una propuesta de modelo dinámico de comportamiento
JEB Alcañiz, MÁM Tena, LJC Fiol
Revista Europea de Dirección y Economía de la empresa 9 (3), 65-78, 2000
1592000
Multidimensional perspective of perceived value in industrial clusters
LJ Callarisa Fiol, MA Moliner Tena, J Sanchez Garcia
Journal of Business & Industrial Marketing 26 (2), 132-145, 2011
1022011
Relationship quality of an establishment and perceived value of a purchase
J Sánchez-Garcia, MA Moliner-Tena, L Callarisa-Fiol, ...
The Service Industries Journal 27 (2), 151-174, 2007
962007
Concepto de marca y sus perspectivas de análisis: una revisión de la literatura
V Gallart-Camahort, LC Fiol, JS García
Redmarka. Revista de Marketing Aplicado 23 (1), 41-56, 2019
562019
The Importance of Sustainability in the Loyalty to a Tourist Destination through the Management of Expectations and Experiences
MM Solís-Radilla, L Hernández-Lobato, LJ Callarisa-Fiol, ...
Sustainability 11 (15), 4132, 2019
472019
El marketing relacional o la superación del paradigma transacional
MÁ Moliner Tena, LJ Callarisa Fiol
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 6 (2), 67-80, 1997
461997
La importancia de las comunidades virtuales para el análisis del valor de marca. El caso de Tripadvisor en Hong Kong y París
LJC Fiol, JS García, MAM Tena, SF Coll
Papers de turisme, 89-115, 2012
452012
Long‐Term Orientation and Commitment in Export Joint Ventures among Small and Medium‐Sized Firms
MÁ López‐Navarro, L Callarisa‐Fiol, MÁ Moliner‐Tena
Journal of Small Business Management 51 (1), 100-113, 2013
422013
Marketing Interno. Como lograr el compromiso de los empleados
LJCF V. Tortosa Edo, M.A. Moliner Tena, J. Llorens Monzonís, Rosa Rodríguez ...
Editorial Pirámide, 2014
28*2014
Does CSR help to retain customers in a service company?
JC Fandos-Roig, J Sánchez-García, S Tena-Monferrer, LJ Callarisa-Fiol
Sustainability 13 (1), 300, 2020
242020
Dirección de ventas
ST Monferrer, JS García, DM Tirado, MÁM Tena, JCF Roig, ME Guillén, ...
Ediciones Pirámide, 2014
232014
El valor percibido en los mercados industriales: una perspectiva multidimensional
MÁM Tena, JEB Alcañiz, LJC Fiol
Revista europea de dirección y economía de la empresa 15 (1), 163-180, 2006
142006
Shopping motivation in consumer loyalty formation process: the case of Spanish retail
S Tena-Monferrer, JC Fandos-Roig, J Sánchez-García, LJ Callarisa-Fiol
International Journal of Retail & Distribution Management 50 (1), 100-116, 2022
132022
Influence of the internet on retailer’s perceived quality in the generation of retailer’s brand equity
V Gallart-Camahort, LC Fiol, JS García
Vision 27 (1), 33-47, 2023
122023
Influencia del compromiso y de la experiencia del consumidor en la creación de valor de marca del comercio detallista
V Gallart Camahort, LJ Callarisa Fiol, J Sánchez-García
Universia, 2022
102022
Entrepreneurship innovation using social robots in tourism: a social listening study
LJ Callarisa-Fiol, MÁ Moliner-Tena, R Rodríguez-Artola, ...
Review of Managerial Science 17 (8), 2945-2971, 2023
92023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20