Παρακολούθηση
Ping Luo (羅平)
Ping Luo (羅平)
Associate Professor, The University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hku.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Learning Face Attributes in the Wild
Z Liu, P Luo, X Wang, X Tang
ICCV, 2015
90052015
SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers
E Xie, W Wang, Z Yu, A Anandkumar, JM Alvarez, P Luo
Advances in neural information processing systems 34, 12077-12090, 2021
37302021
Pyramid vision transformer: A versatile backbone for dense prediction without convolutions
W Wang, E Xie, X Li, DP Fan, K Song, D Liang, T Lu, P Luo, L Shao
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 568-578, 2021
36252021
PVTv2: Improved Baselines with Pyramid Vision Transformer
LS Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang ...
Computational Visual Media, 2022
2662*2022
Wider face: A face detection benchmark
S Yang, P Luo, CC Loy, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
21492016
Deepfashion: Powering robust clothes recognition and retrieval with rich annotations
Z Liu, P Luo, S Qiu, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
20602016
Facial landmark detection by deep multi-task learning
Z Zhang, P Luo, CC Loy, X Tang
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
17722014
Bytetrack: Multi-object tracking by associating every detection box
Y Zhang, P Sun, Y Jiang, D Yu, F Weng, Z Yuan, P Luo, W Liu, X Wang
European conference on computer vision, 1-21, 2022
11892022
Maskgan: Towards diverse and interactive facial image manipulation
CH Lee, Z Liu, L Wu, P Luo
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
11232020
Sparse r-cnn: End-to-end object detection with learnable proposals
P Sun, R Zhang, Y Jiang, T Kong, C Xu, W Zhan, M Tomizuka, L Li, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
11152021
Spatial as deep: Spatial cnn for traffic scene understanding
X Pan, J Shi, P Luo, X Wang, X Tang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
10342018
A large-scale car dataset for fine-grained categorization and verification
L Yang, P Luo, C Change Loy, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
10142015
Semantic image segmentation via deep parsing network
Z Liu, X Li, P Luo, CC Loy, X Tang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1377-1385, 2015
8632015
Two at once: Enhancing learning and generalization capacities via ibn-net
X Pan, P Luo, J Shi, X Tang
Proceedings of the european conference on computer vision (ECCV), 464-479, 2018
8082018
From facial parts responses to face detection: A deep learning approach
S Yang, P Luo, CC Loy, X Tang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3676-3684, 2015
7592015
Polarmask: Single shot instance segmentation with polar representation
E Xie, P Sun, X Song, W Wang, X Liu, D Liang, C Shen, P Luo
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
6662020
Deep Learning Strong Parts for Pedestrian Detection
Y Tian, P Luo, X Wang, X Tang
ICCV, 2015
6192015
Deepid-net: Deformable deep convolutional neural networks for object detection
W Ouyang, X Wang, X Zeng, S Qiu, P Luo, Y Tian, H Li, S Yang, Z Wang, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
5822015
Deepid-net: Deformable deep convolutional neural networks for object detection
W Ouyang, X Wang, X Zeng, S Qiu, P Luo, Y Tian, H Li, S Yang, Z Wang, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
5822015
Transtrack: Multiple object tracking with transformer
P Sun, J Cao, Y Jiang, R Zhang, E Xie, Z Yuan, C Wang, P Luo
arXiv preprint arXiv:2012.15460, 2020
5492020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20