Παρακολούθηση
Dr. Raoul Rothfeld
Dr. Raoul Rothfeld
Technical University of Munich, Chair of Transportation System Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of current research and developments in urban air mobility–Setting the scene for UAM introduction
A Straubinger, R Rothfeld, M Shamiyeh, KD Büchter, J Kaiser, KO Plötner
Journal of Air Transport Management 87, 101852, 2020
2362020
Exploring preferences for transportation modes in an urban air mobility environment: Munich case study
M Fu, R Rothfeld, C Antoniou
Transportation Research Record 2673 (10), 427-442, 2019
1472019
Long-term application potential of urban air mobility complementing public transport: an upper Bavaria example
KO Ploetner, C Al Haddad, C Antoniou, F Frank, M Fu, S Kabel, C Llorca, ...
CEAS Aeronautical Journal 11, 991-1007, 2020
1022020
Agent-based simulation of urban air mobility
R Rothfeld, M Balac, KO Ploetner, C Antoniou
2018 Modeling and Simulation Technologies Conference, 3891, 2018
822018
Potential urban air mobility travel time savings: An exploratory analysis of munich, paris, and san francisco
R Rothfeld, M Fu, M Balać, C Antoniou
Sustainability 13 (4), 2217, 2021
562021
A performance benchmark of recent personal air vehicle concepts for urban air mobility
M Shamiyeh, R Rothfeld, M Hornung
Proceedings of the 31st Congress of the International Council of the …, 2018
542018
The prospects of on-demand urban air mobility in Zurich, Switzerland
M Balac, RL Rothfeld, S Hörl
2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 906-913, 2019
522019
Urban air mobility
R Rothfeld, A Straubinger, M Fu, C Al Haddad, C Antoniou
Demand for Emerging Transportation Systems, 267-284, 2020
492020
Initial analysis of urban air mobility’s transport performance in sioux falls
R Rothfeld, MI Balac, KO Ploetner, C Antoniou
2018 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference, 2886, 2018
492018
Demand estimation for aerial vehicles in urban settings
M Balac, AR Vetrella, R Rothfeld, B Schmid
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 11 (3), 105-116, 2019
472019
Analysis of European airports’ access and egress travel times using Google Maps
R Rothfeld, A Straubinger, A Paul, C Antoniou
Transport Policy 81, 148-162, 2019
342019
Technological and operational scenarios on aircraft fleet-level towards ATAG and IATA 2050 emission targets
KO Ploetner, R Rothfeld, M Urban, M Hornung, G Tay, O Oguntona
17th AIAA aviation technology, integration, and operations conference, 3771, 2017
202017
GIS-based infrastructure requirement analysis for an electric vertical take-off and landing vehicle-based transportation system
DN Fadhil, R Moeckel, R Rothfeld
Transportation Research Procedia 41, 2019
142019
Identification of relevant aspects for personal air transport system integration in urban mobility modelling
AS Straubinger, RR Rothfeld
132018
Modelling and evaluating urban air mobility–an early research approach
R Rothfeld, M Balac, C Antoniou
Transportation Research Procedia 41, 2019
122019
Boarding process assessment of novel aircraft cabin concepts
M Schmidt, M Engelmann, R Rothfeld, M Hornung, M Aerospace eV, ...
Proceedings of the 30th International Congress of the Aeronautical Sciences …, 2016
122016
Analysis of urban air mobility’s transport performance in munich metropolitan region
R Rothfeld, M Fu, C Antoniou
Mobil. TUM Conference, 2019
52019
Multi-modal transport hub concept for inner-city airport operation
M Urban, C Jessberger, R Rothfeld, M Schmidt, V Batteiger, KO Plötner, ...
Deutsche Gesellschaft für Luft-und Raumfahrt-Lilienthal-Oberth eV, 2016
52016
Predicting network flows from speeds using open data and transfer learning
V Mahajan, G Cantelmo, R Rothfeld, C Antoniou
IET Intelligent Transport Systems 17 (4), 804-824, 2023
32023
Agent-based Modelling and Simulation of Urban Air Mobility Operation
RL Rothfeld
Technische Universität München, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20