Παρακολούθηση
Michalis Vazirgiannis
Michalis Vazirgiannis
Distinguished Professor, Ecole Polytechnique, Institute Polytechnique de Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lix.polytechnique.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On clustering validation techniques
M Halkidi, Y Batistakis, M Vazirgiannis
Journal of intelligent information systems 17, 107-145, 2001
38962001
Web mining for web personalization
M Eirinaki, M Vazirgiannis
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 3 (1), 1-27, 2003
14422003
A foundation for representing and querying moving objects
RH Güting, MH Böhlen, M Erwig, CS Jensen, NA Lorentzos, M Schneider, ...
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 25 (1), 1-42, 2000
11812000
Clustering and community detection in directed networks: A survey
FD Malliaros, M Vazirgiannis
Physics reports 533 (4), 95-142, 2013
8872013
Cluster validity methods: part I
M Halkidi, Y Batistakis, M Vazirgiannis
ACM Sigmod Record 31 (2), 40-45, 2002
7952002
Clustering validity checking methods: Part II
M Halkidi, Y Batistakis, M Vazirgiannis
ACM Sigmod Record 31 (3), 19-27, 2002
7052002
Spatio-temporal data types: An approach to modeling and querying moving objects in databases
M Erwig, RH Gu¨ ting, M Schneider, M Vazirgiannis
GeoInformatica 3 (3), 269-296, 1999
6651999
Clustering validity assessment: Finding the optimal partitioning of a data set
M Halkidi, M Vazirgiannis
Proceedings 2001 IEEE international conference on data mining, 187-194, 2001
6442001
Spatio-temporal indexing for large multimedia applications
Y Theodoridis, M Vazirgiannis, T Sellis
Proceedings of the Third IEEE International Conference on Multimedia …, 1996
5181996
Quality scheme assessment in the clustering process
M Halkidi, M Vazirgiannis, Y Batistakis
Principles of Data Mining and Knowledge Discovery: 4th European Conference …, 2000
4952000
A spatiotemporal model and language for moving objects on road networks
M Vazirgiannis, O Wolfson
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 20-35, 2001
2852001
Matching Node Embeddings for Graph Similarity
G Nikolentzos, P Meladianos, M Vazirgiannis
Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-17), 2017
2782017
Clustering algorithms and validity measures
M Halkidi, Y Batistakis, M Vazirgiannis
Proceedings Thirteenth International Conference on Scientific and …, 2001
2422001
SEWeP: using site semantics and a taxonomy to enhance the Web personalization process
M Eirinaki, M Vazirgiannis, I Varlamis
Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2003
2222003
Spatio-temporal composition and indexing for large multimedia applications
M Vazirgiannis, Y Theodoridis, T Sellis
Multimedia systems 6 (4), 284-298, 1998
2031998
Graph-of-word and TW-IDF: new approach to ad hoc IR
F Rousseau, M Vazirgiannis
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
2012013
Text relatedness based on a word thesaurus
G Tsatsaronis, I Varlamis, M Vazirgiannis
Journal of Artificial Intelligence Research 37, 1-39, 2010
1992010
GraKeL: A Graph Kernel Library in Python
G Siglidis, G Nikolentzos, S Limnios, C Giatsidis, K Skianis, M Vazirgianis
https://arxiv.org/pdf/1806.02193.pdf, 2018
1952018
Text Categorization as a Graph Classification Problem
MV Francois Rousseau, Emmanouil Kiagias
ACL 2015 1, 1702-1712, 2015
191*2015
SKYPEER: Efficient subspace skyline computation over distributed data
A Vlachou, C Doulkeridis, Y Kotidis, M Vazirgiannis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 416-425, 2006
1852006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20