Παρακολούθηση
Giannis Karamanolakis
Giannis Karamanolakis
PhD Candidate at Columbia University | Formerly at Amazon, Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autoknow: Self-driving knowledge collection for products of thousands of types
XL Dong, X He, A Kan, X Li, Y Liang, J Ma, YE Xu, C Zhang, T Zhao, ...
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
392020
Item recommendation with variational autoencoders and heterogeneous priors
G Karamanolakis, KR Cherian, AR Narayan, J Yuan, D Tang, T Jebara
Proceedings of the 3rd Workshop on Deep Learning for Recommender Systems, 10-14, 2018
312018
Leveraging just a few keywords for fine-grained aspect detection through weakly supervised co-training
G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2019
302019
TXtract: Taxonomy-Aware Knowledge Extraction for Thousands of Product Categories
G Karamanolakis, J Ma, XL Dong
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
262020
Self-Training with Weak Supervision
G Karamanolakis, S Mukherjee, G Zheng, AH Awadallah
Proceedings of the 2021 Annual Conference of the North American Chapter of …, 2021
252021
Cross-lingual text classification with minimal resources by transferring a sparse teacher
G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
102020
Benchmarking generalization via in-context instructions on 1,600+ language tasks
Y Wang, S Mishra, P Alipoormolabashi, Y Kordi, A Mirzaei, A Arunkumar, ...
arXiv preprint arXiv:2204.07705, 2022
72022
Audio-Based Distributional Representations of Meaning Using a Fusion of Feature Encodings.
G Karamanolakis, E Iosif, A Zlatintsi, A Pikrakis, A Potamianos
Interspeech, 3658-3662, 2016
62016
Weakly Supervised Attention Networks for Fine-Grained Opinion Mining and Public Health
G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the 5th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT@EMNLP 2019), 2019
52019
Quantifying the effects of COVID-19 on restaurant reviews
I Cao, Z Liu, G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the Ninth International Workshop on Natural Language …, 2021
32021
Training neural networks for aspect extraction using descriptive keywords only
G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the 2nd Learning from Limited Labeled Data Workshop (LLD@ICLR …, 2019
32019
WALNUT: A Benchmark on Weakly Supervised Learning for Natural Language Understanding
G Zheng, G Karamanolakis, K Shu, AH Awadallah
Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the …, 2022
12022
Transfer Learning for Style-Specific Text Generation
KI Gero, G Karamanolakis, L Chilton
Workshop on Machine Learning for Creativity and Design, NeurIPS 2018, 2018
12018
Audio-based distributional semantic models for music auto-tagging and similarity measurement
G Karamanolakis, E Iosif, A Zlatintsi, A Pikrakis, A Potamianos
Proceedings of the workshop on multimodal signal processing, computer vision …, 2016
12016
WALNUT: A Benchmark on Semi-weakly Supervised Learning for Natural Language Understanding
G Zheng, G Karamanolakis, K Shu, A Awadallah
Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the …, 2022
2022
Detecting Foodborne Illness Complaints in Multiple Languages Using English Annotations Only
Z Liu, G Karamanolakis, D Hsu, L Gravano
Proceedings of the 11th International Workshop on Health Text Mining and …, 2020
2020
Πολυτροπικές Σημασιολογικές Αναπαραστάσεις Λέξεων Με Βάση Την Ανθρώπινη Αντίληψη
Κ Ιωάννης
2017
Sensory-Aware Multimodal Fusion for Word Semantic Similarity Estimation
G Paraskevopoulos, G Karamanolakis, E Iosif, A Pikrakis, A Potamianos
MultiLearn Workshop, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18