Vassilis P. Panoskaltsis
Vassilis P. Panoskaltsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Invariant formulation of a gradient dependent multiaxial high-cycle fatigue criterion
IV Papadopoulos, VP Panoskaltsis
Engineering Fracture Mechanics 55 (4), 513-528, 1996
1481996
Changes in the hyperelastic properties of endothelial cells induced by tumor necrosis factor-α
I Kang, D Panneerselvam, VP Panoskaltsis, SJ Eppell, RE Marchant, ...
Biophysical Journal 94 (8), 3273-3285, 2008
592008
On the thermomechanical modeling of shape memory alloys
VP Panoskaltsis, S Bahuguna, D Soldatos
International Journal of Non-Linear Mechanics 39 (5), 709-722, 2004
582004
Material metric, connectivity and dislocations in continua
KC Valanis, VP Panoskaltsis
Acta mechanica 175 (1-4), 77-103, 2005
562005
Experimental and computational methods for shape memory alloys
G Ramanathan, VP Panoskaltsis, R Mullen, G Welsch, A Smyth
15th ASCE Engineering Mechanics Conference, 2002
542002
Rheological representation of fractional order viscoelastic material models
KD Papoulia, VP Panoskaltsis, NV Kurup, I Korovajchuk
Rheologica Acta 49 (4), 381-400, 2010
502010
Gradient dependent multiaxial high cycle fatigue criterion
IV Papadopoulos, VP Panoskaltsis
Fourth International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue( 1, 461-476, 1994
301994
Identification and modeling of permanent deformations of asphalt concrete
S Bahuguna, VP Panoskaltsis, KD Papoulia
Journal of engineering mechanics 132 (3), 231-239, 2006
292006
On large deformation generalized plasticity
V Panoskaltsis, L Polymenakos, D Soldatos
Journal of Mechanics of Materials and Structures 3 (3), 441-457, 2008
282008
Optimization of nonlinear hyperelastic coefficients for foot tissues using a magnetic resonance imaging deformation experiment
M Petre, A Erdemir, VP Panoskaltsis, TA Spirka, PR Cavanagh
Journal of Biomechanical Engineering 135 (6), 2013
232013
The modified Kuhn model of linear viscoelasticity
J Lubliner, VP Panoskaltsis
International journal of solids and structures 29 (24), 3099-3112, 1992
201992
Eulerian structure of generalized plasticity: theoretical and computational aspects
VP Panoskaltsis, LC Polymenakos, D Soldatos
Journal of engineering mechanics 134 (5), 354-361, 2008
182008
The concept of physical metric in rate-independent generalized plasticity
VP Panoskaltsis, D Soldatos, SP Triantafyllou
Acta mechanica 221 (1-2), 49, 2011
142011
A finite strain model of combined viscoplasticity and rate-independent plasticity without a yield surface
VP Panoskaltsis, LC Polymenakos, D Soldatos
Acta Mechanica 224 (9), 2107-2125, 2013
82013
A phenomenological constitutive model of non-conventional elastic response
VP Panoskaltsis, D Soldatos
International Journal of Applied Mechanics 5 (04), 1350036, 2013
72013
Analysis and design of staircases against seismic loadings
IA Tegos, VP Panoskaltsis, SD Tegou
4th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural …, 2013
72013
Generalized plasticity theory for phase transformations
VP Panoskaltsis, D Soldatos, SP Triantafyllou
Procedia Engineering 10, 3104-3108, 2011
72011
The generalized Kuhn model of linear viscoelasticity
VP Panoskaltsis, KD Papoulia, S Bahuguna, I Korovajchuk
Mechanics of Time-Dependent Materials 11 (3-4), 217-230, 2007
72007
A viscoelastic-plastic-damage model for concrete
VP Panoskaltsis, J Lubliner, PJM Monteiro
Constitutive Laws for Engineering Materials 3, 317-320, 1991
71991
Preliminary Design and Analysis of Cost Parameters of a High-Rise Building: Braced Shear Wall Core System
T Chrysanidis, V Panoskaltsis, I Tegos
International Journal of Civil Engineering and Technology 7 (5), 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20