Παρακολούθηση
Mehdi Elahi
Mehdi Elahi
Associate Professor, University of Bergen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uib.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Active Learning in Recommender Systems
N Rubens, M Elahi, M Sugiyama, D Kaplan
Recommender Systems Handbook - chapter 24, 809-846, 2015
3362015
A survey of active learning in collaborative filtering recommender systems
M Elahi, F Ricci, N Rubens
Computer Science Review 20, 29-50, 2016
2912016
Current Challenges and Visions in Music Recommender Systems Research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 2018
2582018
Content-based video recommendation system based on stylistic visual features
Y Deldjoo, M Elahi, P Cremonesi, F Garzotto, P Piazzolla, M Quadrana
Journal on Data Semantics 5 (2), 99-113, 2016
1872016
Alleviating the New User Problem in Collaborative Filtering by Exploiting Personality Information
I Fernandez Tobias, M Braunhofer, M Elahi, F Ricci, C Ivan
User Modeling and User-Adapted Interaction (UMUAI), 2016
1672016
Personality-based active learning for collaborative filtering recommender systems
M Elahi, M Braunhofer, F Ricci, M Tkalcic
AI* IA 2013: Advances in Artificial Intelligence, 360-371, 2013
1382013
Using tags and latent factors in a food recommender system
M Ge, M Elahi, I Fernaández-Tobías, F Ricci, D Massimo
Proceedings of the 5th International Conference on Digital Health 2015, 105-112, 2015
1082015
Active learning strategies for rating elicitation in collaborative filtering: a system-wide perspective
M Elahi, F Ricci, N Rubens
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 5 (1), 1-33, 2014
982014
Context-Aware Points of Interest Suggestion with Dynamic Weather Data Management
M Braunhofer, M Elahi, F Ricci, T Schievenin
Information and Communication Technologies in Tourism 2014, 87-100, 2014
932014
Using visual features based on MPEG-7 and deep learning for movie recommendation
Y Deldjoo, M Elahi, M Quadrana, P Cremonesi
International Journal of Multimedia Information Retrieval, 1-13, 2018
74*2018
Recsys challenge 2017: Offline and online evaluation
F Abel, Y Deldjoo, M Elahi, D Kohlsdorf
Proceedings of the eleventh acm conference on recommender systems, 372-373, 2017
652017
User personality and the new user problem in a context-aware point of interest recommender system
M Braunhofer, M Elahi, F Ricci
Information and communication technologies in tourism 2015, 537-549, 2015
612015
Active learning in collaborative filtering recommender systems
M Elahi, F Ricci, N Rubens
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 113-124, 2014
542014
Exploring the semantic gap for movie recommendations
M Elahi, Y Deldjoo, F Bakhshandegan Moghaddam, L Cella, S Cereda, ...
Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, 326-330, 2017
482017
User interface patterns in recommendation-empowered content intensive multimedia applications
P Cremonesi, M Elahi, F Garzotto
Springer Multimedia Tools and Applications, 1-35, 2016
462016
Rating elicitation strategies for collaborative filtering
M Elahi, V Repsys, F Ricci
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 160-171, 2011
412011
Context Dependent Preference Acquisition with Personality-Based Active Learning in Mobile Recommender Systems
M Braunhofer, M Elahi, M Ge, F Ricci
Learning and Collaboration Technologies. Technology-Rich Environments for …, 2014
372014
Interaction design in a mobile food recommender system
M Elahi, M Ge, F Ricci, I Fernández-Tobías, S Berkovsky, M David
CEUR Workshop Proceedings, 2015
332015
Usability assessment of a context-aware and personality-based mobile recommender system
M Braunhofer, M Elahi, F Ricci
International conference on electronic commerce and web technologies, 77-88, 2014
332014
STS: A Context-Aware Mobile Recommender System for Places of Interest
M Braunhofer, M Elahi, F Ricci
User Modeling, Adaption and Personalization, 2014
322014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20