Παρακολούθηση
Wilber Romero Villarroel
Wilber Romero Villarroel
Universidad Técnica de Ambato
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uta.edu.ec
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phonological Interference from Kichwa and Spanish to English when producing the/b//v/,/th//d/,/sh//ll/phonemes
WR Villarroel, SC Estrada
Revista Publicando 4 (12 (1)), 310-320, 2017
32017
Academic stress levels in university students caused by the application of alternative assessment methods in English language learning
RVW Orlando, CES Nidhya, VNE Roberto
Explorador Digital 4 (2), 22-33, 2020
2020
Analysis of interlingual and intralingual interferences found in writings of efl learners at UTA
WR Villarroel, SC Estrada
Ciencia Digital 3 (2), 124-137, 2019
2019
The use of standardized english exams in the internationalization of english as a global language
WR Villarroel, SC Estrada
Ciencia Digital 2 (2), 484-497, 2018
2018
Backwards design model in English Micro Curriculum Planning
WO Romero Villarroel
Universidad Técnica de Ambato. Dirección de Posgrado. Maestría en Enseñanza …, 2018
2018
Syntax interference caused by Kichwa and Spanish when writing in English.
SC Estrada, WR Villarroel
Revista Publicando 4 (12 (1)), 284-296, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6