Παρακολούθηση
Theodore Antonakopoulos
Theodore Antonakopoulos
University of Patras - Department of Electrical and Computers Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CSMA/CA performance under high traffic conditions: throughput and delay analysis
E Ziouva, T Antonakopoulos
Computer communications 25 (3), 313-321, 2002
8192002
Millipede-a MEMS-based scanning-probe data-storage system
E Eleftheriou, T Antonakopoulos, GK Binnig, G Cherubini, M Despont, ...
IEEE transactions on magnetics 39 (2), 938-945, 2003
3222003
Multipath characterization of indoor power-line networks
D Anastasiadou, T Antonakopoulos
IEEE Transactions on Power Delivery 20 (1), 90-99, 2005
2212005
Bit and power allocation in constrained multicarrier systems: The single-user case
N Papandreou, T Antonakopoulos
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2008, 1-14, 2007
1692007
Probe-based ultrahigh-density storage technology
A Pantazi, A Sebastian, TA Antonakopoulos, P Bächtold, AR Bonaccio, ...
IBM Journal of Research and Development 52 (4.5), 493-511, 2008
1502008
Antenna system
A Kalis, T Antonakopoulos, V Makios, DW Moses, CH Hustig
US Patent 6,836,254, 2004
1032004
A new computationally efficient discrete bit-loading algorithm for DMT applications
N Papandreou, T Antonakopoulos
IEEE Transactions on Communications 53 (5), 785-789, 2005
982005
HERMES Core–A 14nm CMOS and PCM-based In-Memory Compute Core using an array of 300ps/LSB Linearized CCO-based ADCs and local digital processing
R Khaddam-Aljameh, M Stanisavljevic, JF Mas, G Karunaratne, ...
2021 Symposium on VLSI Circuits, 1-2, 2021
972021
Mixed-precision deep learning based on computational memory
SR Nandakumar, M Le Gallo, C Piveteau, V Joshi, G Mariani, I Boybat, ...
Frontiers in neuroscience 14, 406, 2020
932020
Resource allocation management for indoor power-line communications systems
N Papandreou, T Antonakopoulos
IEEE Transactions on Power Delivery 22 (2), 893-903, 2007
832007
HERMES-Core—A 1.59-TOPS/mm2 PCM on 14-nm CMOS In-Memory Compute Core Using 300-ps/LSB Linearized CCO-Based ADCs
R Khaddam-Aljameh, M Stanisavljevic, JF Mas, G Karunaratne, M Brändli, ...
IEEE Journal of Solid-State Circuits 57 (4), 1027-1038, 2022
702022
A 64-core mixed-signal in-memory compute chip based on phase-change memory for deep neural network inference
M Le Gallo, R Khaddam-Aljameh, M Stanisavljevic, A Vasilopoulos, ...
Nature Electronics 6 (9), 680-693, 2023
692023
The IEEE 802.11 distributed coordination function in small-scale ad-hoc wireless LANs
E Ziouva, T Antonakopoulos
International Journal of wireless information networks 10, 1-15, 2003
632003
Computational memory-based inference and training of deep neural networks
A Sebastian, I Boybat, M Dazzi, I Giannopoulos, V Jonnalagadda, V Joshi, ...
2019 Symposium on VLSI Technology, T168-T169, 2019
472019
An experimental setup for characterizing the residential power grid variable behavior
D Anastasiadou, T Antonakopoulos
Proc. 2002 of the 6th International Symposium on Power-Line Communications …, 2002
462002
Nanopositioning using the spiral of archimedes: The probe-based storage case
AG Kotsopoulos, TA Antonakopoulos
Mechatronics 20 (2), 273-280, 2010
412010
Direction finding in IEEE802. 11 wireless networks
A Kalis, T Antonakopoulos
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 51 (5), 940-948, 2002
372002
A dynamically adaptable polling scheme for voice support in IEEE802. 11 networks
E Ziouva, T Antonakopoulos
Computer Communications 26 (2), 129-142, 2003
362003
A bluetooth smart analyzer in iBeacon networks
M Varsamou, T Antonakopoulos
2014 IEEE Fourth International Conference on Consumer Electronics Berlin …, 2014
332014
Solid-state storage system with parallel access of multiple flash/PCM devices
TA Antonakopoulos, RD Cideciyan, ES Eleftheriou, R Haas, XY Hu, ...
US Patent 8,495,471, 2013
332013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20