Παρακολούθηση
Georges Belfort
Georges Belfort
Rensselaer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rpi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The behavior of suspensions and macromolecular solutions in crossflow microfiltration
G Belfort, RH Davis, AL Zydney
Journal of membrane science 96 (1-2), 1-58, 1994
18021994
Surface modification of ultrafiltration membranes by low temperature plasma II. Graft polymerization onto polyacrylonitrile and polysulfone
M Ulbricht, G Belfort
Journal of Membrane Science 111 (2), 193-215, 1996
5121996
Effect of surface wettability on the adhesion of proteins
A Sethuraman, M Han, RS Kane, G Belfort
Langmuir 20 (18), 7779-7788, 2004
4062004
Surface modification of polysulfone ultrafiltration membranes and fouling by BSA solutions
A Nabe, E Staude, G Belfort
Journal of membrane science 133 (1), 57-72, 1997
4031997
A genetic system yields self-cleaving inteins for bioseparations
DW Wood, W Wu, G Belfort, V Derbyshire, M Belfort
Nature biotechnology 17 (9), 889-892, 1999
3441999
Male feminism
S Heath
Men in feminism, 11-42, 2003
341*2003
Photochemical modification of 10 kDa polyethersulfone ultrafiltration membranes for reduction of biofouling
J Pieracci, JV Crivello, G Belfort
Journal of membrane science 156 (2), 223-240, 1999
3401999
A three-stage kinetic model of amyloid fibrillation
CC Lee, A Nayak, A Sethuraman, G Belfort, GJ McRae
Biophysical journal 92 (10), 3448-3458, 2007
3212007
Fouling of ultrafiltration membranes: lateral migration and the particle trajectory model
G Green, G Belfort
Desalination 35, 129-147, 1980
3131980
Development of a novel photochemical technique for modifying poly (arylsulfone) ultrafiltration membranes
H Yamagishi, JV Crivello, G Belfort
Journal of Membrane Science 105 (3), 237-247, 1995
2841995
Enhanced performance for pressure-driven membrane processes: the argument for fluid instabilities
HB Winzeler, G Belfort
Journal of Membrane Science 80 (1), 35-47, 1993
2711993
Lateral migration of spherical particles in porous flow channels: application to membrane filtration
FW Altena, G Belfort
Chemical Engineering Science 39 (2), 343-355, 1984
2601984
Low protein fouling synthetic membranes by UV-assisted surface grafting modification: varying monomer type
M Taniguchi, G Belfort
Journal of Membrane Science 231 (1-2), 147-157, 2004
2592004
Protein structural perturbation and aggregation on homogeneous surfaces
A Sethuraman, G Belfort
Biophysical journal 88 (2), 1322-1333, 2005
2542005
Surface modification of poly (ether sulfone) ultrafiltration membranes by low‐temperature plasma‐induced graft polymerization
H Chen, G Belfort
Journal of Applied Polymer Science 72 (13), 1699-1711, 1999
2441999
Fluid mechanics in membrane filtration: recent developments
G Belfort
Journal of Membrane science 40 (2), 123-147, 1989
2311989
Increasing membrane permeability of UV-modified poly (ether sulfone) ultrafiltration membranes
J Pieracci, JV Crivello, G Belfort
Journal of Membrane Science 202 (1-2), 1-16, 2002
2102002
Protein unfolding at interfaces: Slow dynamics of α‐helix to β‐sheet transition
A Sethuraman, G Vedantham, T Imoto, T Przybycien, G Belfort
Proteins: structure, function, and bioinformatics 56 (4), 669-678, 2004
2042004
Modes of natural organic matter fouling during ultrafiltration
M Taniguchi, JE Kilduff, G Belfort
Environmental science & technology 37 (8), 1676-1683, 2003
1982003
Synthetic membrane process: fundamentals and water applications
G Belfort
Elsevier, 2012
1972012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20