Παρακολούθηση
Tim Wahls
Tim Wahls
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dickinson.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The case for pair programming in the computer science classroom
G Braught, T Wahls, LM Eby
ACM Transactions on Computing Education (TOCE) 11 (1), 1-21, 2011
1552011
The effects of pair-programming on individual programming skill
G Braught, LM Eby, T Wahls
Proceedings of the 39th SIGCSE technical symposium on Computer science …, 2008
1052008
The benefits of pairing by ability
G Braught, J MacCormick, T Wahls
Proceedings of the 41st ACM technical symposium on Computer science …, 2010
742010
Code generation for Event-B
V Rivera, N Catano, T Wahls, C Rueda
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19, 31-52, 2017
582017
jmle: A tool for executing JML specifications via constraint programming
B Krause, T Wahls
International Workshop on Parallel and Distributed Methods in Verification …, 2006
392006
Translating B machines to JML specifications
N Cataño, T Wahls, C Rueda, V Rivera, D Yu
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1271-1277, 2012
302012
Executing JML specifications of Java card applications: a case study
N Catano, T Wahls
Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, 404-408, 2009
252009
Executing formal specifications with concurrent constraint programming
T Wahls, GT Leavens, AL Baker
Automated Software Engineering 7, 315-343, 2000
252000
The course scheduling problem as a source of student projects
W Combs, R Hawkins, T Pore, A Schechet, T Wahls, L Ziantz
Proceedings of the 36th SIGCSE technical symposium on Computer science …, 2005
172005
Formal semantics for SA style data flow diagram specification languages
GT Leavens, T Wahls, AL Baker
Proceedings of the 1999 ACM symposium on Applied computing, 526-532, 1999
151999
The direct execution of SPECS-C++: A model-based specification language for C++ classes
T Wahls, A Baker, G Leavens
151994
An Executable Semantics for a Formalized Data Flow Diagram Specification Language
T Wahls, A Baker, G Leavens
141993
Translating Event-B machines to database applications
Q Wang, T Wahls
Software Engineering and Formal Methods: 12th International Conference, SEFM …, 2014
122014
An Operational Semantics of Firing Rules for Structured Analysis Style Data Flow Diagrams
G Leavens, T Wahls, A Baker, K Lyle
121996
A case study on code generation of an ERP system from Event-B
N Catano, T Wahls
2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2015
102015
A machine-checked proof for a translation of Event-B machines to JML
N Catano, C Rueda, T Wahls
arXiv preprint arXiv:1309.2339, 2013
92013
Executing formal specifications with constraint programming
T Wahls, G Leavens, A Baker
92000
Executing formal specifications with constraint satisfaction
T Wahls, GT Leavens, AL Baker
Technical Report TR97-12, Department of Computer Science, Iowa State …, 1997
51997
Formal semantics and soundness of a translation from Event-B actions to SQL statements
T Wahls
arXiv preprint arXiv:1606.02669, 2016
32016
Code generation for Event-B
N Cataño, V Rivera, T Wahls, C Rueda
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 1, 2015, 2015
32015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20