Παρακολούθηση
Nikolaos Lempesis
Nikolaos Lempesis
Research Associate @ EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Atomistic simulation of the structure and mechanics of a semicrystalline polyether
N Lempesis, PJ in ‘t Veld, GC Rutledge
Macromolecules 49 (15), 5714-5726, 2016
272016
Molecular simulation of thermoplastic polyurethanes under large tensile deformation
S Zhu, N Lempesis, PJ in ‘t Veld, GC Rutledge
Macromolecules 51 (5), 1850-1864, 2018
262018
On the role of inherent structures in glass-forming materials: I. The vitrification process
DG Tsalikis, N Lempesis, GC Boulougouris, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry B 112 (34), 10619-10627, 2008
262008
Tracking a glassy polymer on its energy landscape in the course of elastic deformation
N Lempesis, GG Vogiatzis, GC Boulougouris, LCA van Breemen, M Hütter, ...
Molecular Physics 111 (22-23), 3430-3441, 2013
242013
Atomistic simulation of a thermoplastic polyurethane and micromechanical modeling
N Lempesis, PJ in ‘t Veld, GC Rutledge
Macromolecules 50 (18), 7399-7409, 2017
222017
Efficient parallel decomposition of dynamical sampling in glass-forming materials based on an “on the fly” definition of metabasins
DG Tsalikis, N Lempesis, GC Boulougouris, DN Theodorou
Journal of Chemical Theory and Computation 6 (4), 1307-1322, 2010
182010
Temperature accelerated dynamics in glass-forming materials
DG Tsalikis, N Lempesis, GC Boulougouris, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry B 114 (23), 7844-7853, 2010
152010
Lumping analysis for the prediction of long-time dynamics: From monomolecular reaction systems to inherent structure dynamics of glassy materials
N Lempesis, DG Tsalikis, GC Boulougouris, DN Theodorou
The Journal of chemical physics 135 (20), 204507, 2011
142011
Simulation of the structure and mechanics of crystalline 4, 4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI) with n-butanediol (BDO) as chain extender
N Lempesis, GC Rutledge
Polymer 107, 233-239, 2016
132016
On the role of inherent structures in glass-forming materials: II. Reconstruction of the mean square displacement by rigorous lifting of the inherent structure dynamics
D Tsalikis, N Lempesis, GC Boulougouris, DN Theodorou
The Journal of Physical Chemistry B 112 (34), 10628-10637, 2008
132008
Temporal disconnectivity of the energy landscape in glassy systems
N Lempesis, GC Boulougouris, DN Theodorou
The Journal of Chemical Physics 138 (12), 12A545, 2013
112013
Molecular simulation of thermoplastic polyurethanes under large compressive deformation
S Zhu, N Lempesis, PJ in ‘t Veld, GC Rutledge
Macromolecules 51 (22), 9306-9316, 2018
92018
PJ in ‘t Veld and GC Rutledge
S Zhu, N Lempesis
Macromolecules 51 (22), 9306-9316, 2018
92018
Predicting bio-inspired candidate surfaces with superomniphobic characteristics
N Lempesis, A Janka, O Gnatiuk, SJL van Eijndhoven, RJ Koopmans
Surface Topography: Metrology and Properties 8 (2), 025021, 2020
52020
Pressure-and temperature-induced monoclinic-to-orthorhombic phase transition in silicalite-1
N Lempesis, N Smatsi, VG Mavrantzas, SE Pratsinis
The Journal of Physical Chemistry C 122 (11), 6217-6229, 2018
42018
Tracking the dynamics of systems evolving through infrequent transitions in a network of discrete states
DN Theodorou, N Lempesis, GC Boulougouris
Hierarchical Methods for Dynamics in Complex Molecular Systems 10, 347, 2012
42012
Extension and validation of a revised Cassie-Baxter model for tailor-made surface topography design and controlled wettability
N Lempesis, RJ Koopmans, R Díez-Ahedo, PM Kristiansen
Surface topography: metrology and properties 9 (2), 025021, 2021
2021
Bio-inspired Omniphobic Surfaces (BIOS): Process development for producing at scale omniphobic and drag free plastic surfaces
N Lempesis
2021
Improved wetting model for the prediction of topography and dimensionality of superomniphobic surfaces
N Lempesis, A Janka, O Gnatiuk, SJL van Eijndhoven, RJ Koopmans
Materials Cloud Archive, 2021
2021
Simulation of the structure and mechanics of crystalline 4, 4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) with n-butanediol (BDO) as chain extender (vol 107, pg 233, 2016)
N Lempesis, in't Veld, Pieter J., GC Rutledge
POLYMER 213, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20