Παρακολούθηση
Charlotte Martial
Charlotte Martial
University of Liège (ULg) - GIGA-Consciousness - Coma Science Group; PsyNCog
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulg.ac.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human consciousness is supported by dynamic complex patterns of brain signal coordination
A Demertzi, E Tagliazucchi, S Dehaene, G Deco, P Barttfeld, F Raimondo, ...
Science advances 5 (2), eaat7603, 2019
2812019
The repetition of behavioral assessments in diagnosis of disorders of consciousness
S Wannez, L Heine, M Thonnard, O Gosseries, S Laureys, ...
Annals of neurology 81 (6), 883-889, 2017
2222017
DMT models the near-death experience
C Timmermann, L Roseman, L Williams, D Erritzoe, C Martial, H Cassol, ...
Frontiers in psychology, 1424, 2018
1392018
Mapping the functional connectome traits of levels of consciousness
E Amico, D Marinazzo, C Di Perri, L Heine, J Annen, C Martial, ...
Neuroimage 148, 201-211, 2017
1092017
Qualitative thematic analysis of the phenomenology of near-death experiences
H Cassol, B Pétré, S Degrange, C Martial, V Charland-Verville, F Lallier, ...
PLoS ONE, 2018
1032018
Randomized controlled trial of home-based 4-week tDCS in chronic minimally conscious state
G Martens, N Lejeune, AT O'Brien, F Fregni, C Martial, S Wannez, ...
Brain stimulation 11 (5), 982-990, 2018
812018
Clinical response to tDCS depends on residual brain metabolism and grey matter integrity in patients with minimally conscious state
A Thibaut, C Di Perri, C Chatelle, MA Bruno, MA Bahri, S Wannez, ...
Brain stimulation 8 (6), 1116-1123, 2015
802015
Prevalence of coma-recovery scale-revised signs of consciousness in patients in minimally conscious state
S Wannez, O Gosseries, D Azzolini, C Martial, H Cassol, C Aubinet, ...
Neuropsychological rehabilitation 28 (8), 1350-1359, 2018
622018
General anesthesia: a probe to explore consciousness
V Bonhomme, C Staquet, J Montupil, A Defresne, M Kirsch, C Martial, ...
Frontiers in Systems Neuroscience 13, 36, 2019
612019
Exploration of functional connectivity during preferred music stimulation in patients with disorders of consciousness
L Heine, M Castro, C Martial, B Tillmann, S Laureys, F Perrin
Frontiers in Psychology 6, 1704, 2015
562015
Neurochemical models of near-death experiences: a large-scale study based on the semantic similarity of written reports
C Martial, H Cassol, V Charland-Verville, C Pallavicini, C Sanz, ...
Consciousness and cognition 69, 52-69, 2019
532019
Temporality of Features in Near-Death Experience Narratives
C Martial, H Cassol, G Antonopoulos, T Charlier, ...
Frontiers in Human Neuroscience, 2017
492017
A heartbeat away from consciousness: heart rate variability entropy can discriminate disorders of consciousness and is correlated with resting-state fMRI brain connectivity of …
F Riganello, SK Larroque, MA Bahri, L Heine, C Martial, M Carrière, ...
Frontiers in neurology 9, 769, 2018
462018
Function–structure connectivity in patients with severe brain injury as measured by MRI‐DWI and FDG‐PET
J Annen, L Heine, E Ziegler, G Frasso, M Bahri, C Di Perri, J Stender, ...
Human brain mapping 37 (11), 3707-3720, 2016
402016
Regional brain volumetry and brain function in severely brain‐injured patients
J Annen, G Frasso, JS Crone, L Heine, C Di Perri, C Martial, H Cassol, ...
Annals of neurology 83 (4), 842-853, 2018
382018
Multifaceted brain networks reconfiguration in disorders of consciousness uncovered by co‐activation patterns
C Di Perri, E Amico, L Heine, J Annen, C Martial, SK Larroque, A Soddu, ...
Human brain mapping 39 (1), 89-103, 2018
372018
Functional connectivity substrates for tDCS response in minimally conscious state patients
C Cavaliere, M Aiello, C Di Perri, E Amico, C Martial, A Thibaut, S Laureys, ...
Frontiers in cellular neuroscience 10, 257, 2016
372016
Diagnostic accuracy of the CRS-R index in patients with disorders of consciousness
J Annen, MM Filippini, E Bonin, H Cassol, C Aubinet, M Carrière, ...
Brain injury 33 (11), 1409-1412, 2019
332019
Assessment of nociception and pain in participants in an unresponsive or minimally conscious state after acquired brain injury: the relation between the coma recovery scale …
C Chatelle, SL Hauger, C Martial, F Becker, B Eifert, D Boering, ...
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 99 (9), 1755-1762, 2018
322018
Preservation of brain activity in unresponsive patients identifies MCS star
A Thibaut, R Panda, J Annen, LRD Sanz, L Naccache, C Martial, ...
Annals of neurology 90 (1), 89-100, 2021
312021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20