Παρακολούθηση
John Power
John Power
Honorary Professor in Computing, Macquarie University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bath.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coherence for tricategories
R Gordon, AJ Power, R Street
Amer. Math. Soc. AMS, 1995
5421995
Notions of computation determine monads
G Plotkin, J Power
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2002
4082002
Algebraic operations and generic effects
G Plotkin, J Power
Applied categorical structures 11, 69-94, 2003
3642003
Two-dimensional monad theory
R Blackwell, GM Kelly, AJ Power
Journal of pure and applied algebra 59 (1), 1-41, 1989
3641989
Premonoidal categories and notions of computation
J Power, E Robinson
Mathematical structures in computer science 7 (5), 453-468, 1997
3011997
Adjunctions whose counits are coequalizers, and presentations of finitary enriched monads
GM Kelly, AJ Power
Journal of pure and applied algebra 89 (1-2), 163-179, 1993
2251993
Combining effects: sum and tensor
M Hyland, G Plotkin, J Power
Theoretical Computer Science 357, 70-99, 2006
2232006
Adequacy for algebraic effects
G Plotkin, J Power
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2001
2102001
The category theoretic understanding of universal algebra: Lawvere theories and monads
M Hyland, J Power
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 172, 437-458, 2007
1902007
Modelling environments in call-by-value programming languages
PB Levy, J Power, H Thielecke
Information and computation 185 (2), 182-210, 2003
1812003
Enriched Lawvere theories
AJ Power
Theory and Applications of Categories 6 (7), 83-93, 1999
1381999
A general coherence result
AJ Power
Journal of Pure and Applied Algebra 57 (2), 165-173, 1989
1311989
Computational effects and operations: An overview
G Plotkin, AJ Power
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 73, 149-163, 2004
1172004
A 2-categorical pasting theorem
AJ Power
Journal of Algebra 129 (2), 439-445, 1990
1081990
The attractiveness and connectedness of ruthless brands: the role of trust
J Power, S Whelan, G Davies
European Journal of Marketing 42 (5/6), 586-602, 2008
1042008
Flexible limits for 2-categories
GJ Bird, GM Kelly, AJ Power, RH Street
Journal of Pure and Applied Algebra 61 (1), 1-27, 1989
1031989
On weak higher dimensional categories I: Part 1
C Hermida, M Makkai, J Power
Journal of pure and applied algebra 154 (1-3), 221-246, 2000
96*2000
Semantics for algebraic operations
G Plotkin, J Power
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 45, 332-345, 2001
942001
Combining a monad and a comonad
J Power, H Watanabe
Theoretical Computer Science 280 (1-2), 137-162, 2002
922002
Distributivity for endofunctors, pointed and co-pointed endofunctors, monads and comonads
M Lenisa, J Power, H Watanabe
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 33, 230-260, 2000
922000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20