Παρακολούθηση
Megumi Kaneko
Megumi Kaneko
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nii.ac.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LoRa throughput analysis with imperfect spreading factor orthogonality
A Waret, M Kaneko, A Guitton, N El Rachkidy
IEEE Wireless Communications Letters 8 (2), 408-411, 2018
1142018
Radio resource allocation algorithm for relay-aided cellular OFDMA system
M Kaneko, P Popovski
2007 IEEE International Conference on Communications, 4831-4836, 2007
1032007
Amplify-and-forward cooperative diversity schemes for multi-carrier systems
M Kaneko, K Hayashi, P Popovski, K Ikeda, H Sakai, R Prasad
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (5), 1845-1850, 2008
812008
Throughput-guaranteed resource-allocation algorithms for relay-aided cellular OFDMA system
M Kaneko, P Popovski, K Hayashi
IEEE Transactions on Vehicular Technology 58 (4), 1951-1964, 2008
632008
Adaptive resource allocation in cellular OFDMA system with multiple relay stations
M Kaneko, P Popovski
2007 IEEE 65th Vehicular Technology Conference-VTC2007-Spring, 3026-3030, 2007
602007
Proportional fairness in multi-carrier system: upper bound and approximation algorithms
M Kaneko, P Popovski, J Dahl
Communications Letters, IEEE 10 (6), 462-464, 2006
582006
Decoding superposed LoRa signals
N El Rachkidy, A Guitton, M Kaneko
2018 IEEE 43rd Conference on Local Computer Networks (LCN), 184-190, 2018
442018
Multi-flow scheduling for coordinated direct and relayed users in cellular systems
CDT Thai, P Popovski, M Kaneko, E De Carvalho
IEEE Transactions on Communications 61 (2), 669-678, 2012
432012
Joint allocation strategies of power and spreading factors with imperfect orthogonality in LoRa networks
L Amichi, M Kaneko, EH Fukuda, N El Rachkidy, A Guitton
IEEE Transactions on Communications 68 (6), 3750-3765, 2020
412020
Proportional fairness in multi-carrier system with multi-slot frames: upper bound and user multiplexing algorithms
M Kaneko, P Popovski, J Dahl
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (1), 22-26, 2008
412008
Collision resolution protocol for delay and energy efficient LoRa networks
N El Rachkidy, A Guitton, M Kaneko
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 3 (2), 535-551, 2019
362019
Topology control for energy-efficient localization in mobile underwater sensor networks using Stackelberg game
Y Yuan, C Liang, M Kaneko, X Chen, D Hogrefe
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (2), 1487-1500, 2018
322018
Spreading factor allocation strategy for LoRa networks under imperfect orthogonality
L Amichi, M Kaneko, N El Rachkidy, A Guitton
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2019
252019
Femtocell power control methods based on users’ context information in two-tier heterogeneous networks
MK Reben Kurda, Lila Boukhatem
Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking 129, 2015
21*2015
User pre-scheduling and beamforming with outdated CSI in 5G fog radio access networks
N Pontois, M Kaneko, THL Dinh, L Boukhatem
2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2018
182018
Adaptive beam-frequency allocation algorithm with position uncertainty for millimeter-wave MIMO systems
R Ismayilov, M Kaneko, T Hiraguri, K Nishimori
2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2018
182018
Uplink power control and ergodic rate characterization in FD cellular networks: A stochastic geometry approach
I Randrianantenaina, H ElSawy, H Dahrouj, M Kaneko, MS Alouini
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (4), 2093-2110, 2019
172019
Fairness-Aware Non-Orthogonal Multi-User Access with Discrete Hierarchical Modulation for 5G Cellular Relay Networks
M Kaneko, H Yamaura, Y Kajita, K Hayashi, H Sakai
IEEE Access 3 (10.1109/ACCESS.2015.2506261), 2922 - 2938, 2015
172015
Probabilistic dynamic framed slotted ALOHA for RFID tag identification
CT Nguyen, K Hayashi, M Kaneko, P Popovski, H Sakai
Wireless Personal Communications 71 (4), 2947-2963, 2013
172013
Lattice reduction-aided detection for overloaded MIMO using slab decoding
R Hayakawa, K Hayashi, M Kaneko
IEICE Transactions on Communications 99 (8), 1697-1705, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20