Min-Yen Kan (靳民彦)
Min-Yen Kan (靳民彦)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast matrix factorization for online recommendation with implicit feedback
X He, H Zhang, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
6292016
ParsCit: An open-source CRF reference string parsing package
IG Councill, CL Giles, MY Kan
Proceedings of LREC 2008, 2008
3882008
Semeval-2010 task 5: Automatic keyphrase extraction from scientific articles
SN Kim, O Medelyan, MY Kan, T Baldwin
Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Evaluation, 21-26, 2010
3592010
A PDTB-styled end-to-end discourse parser
Z Lin, HT Ng, MY Kan
Arxiv preprint arXiv:1011.0835, 2010
334*2010
Keyphrase extraction in scientific publications
TD Nguyen, MY Kan
Proceedings of the 10th international conference on Asian digital libraries …, 2007
3312007
Fast webpage classification using URL features
MY Kan, HON Thi
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
3202005
Recognizing implicit discourse relations in the Penn Discourse Treebank
Z Lin, MY Kan, HT Ng
Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2009
3082009
Question answering passage retrieval using dependency relations
H Cui, R Sun, K Li, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
3082005
Trirank: Review-aware explainable recommendation by modeling aspects
X He, T Chen, MY Kan, X Chen
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
3032015
The ACL anthology reference corpus: A reference dataset for bibliographic research in computational linguistics
S Bird, R Dale, BJ Dorr, B Gibson, MT Joseph, MY Kan, D Lee, B Powley, ...
Proc. of the 6th International Conference on Language Resources and …, 2008
2622008
Simfinder: A flexible clustering tool for summarization
V Hatzivassiloglou, JL Klavans, ML Holcombe, R Barzilay, MY Kan, ...
NAACL Workshop on Automatic Summarization 1, 2001
2602001
Scholarly paper recommendation via user's recent research interests
K Sugiyama, MY Kan
Proceedings of the 10th annual joint conference on Digital libraries, 29-38, 2010
2212010
Addressing cold-start in app recommendation: latent user models constructed from Twitter followers
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
2042013
Linear segmentation and segment significance
MY Kan, JL Klavans, KR McKeown
Proc. 6th Workshop on Very Large Corpora (WVLC-98), 197-205, 1998
2021998
Adaptive sorted neighborhood methods for efficient record linkage
S Yan, D Lee, MY Kan, LC Giles
Proceedings of the 7th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2007
1912007
Automatically evaluating text coherence using discourse relations
Z Lin, HT Ng, MY Kan
Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2011
1672011
Sequicity: Simplifying task-oriented dialogue systems with single sequence-to-sequence architectures
W Lei, X Jin, MY Kan, Z Ren, X He, D Yin
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
1612018
Paraphrase recognition via dissimilarity significance classification
L Qiu, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 2006 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2006
1472006
Creating a live, public short message service corpus: the NUS SMS corpus
T Chen, MY Kan
Language Resources and Evaluation 47 (2), 299-335, 2013
1422013
Web page classification without the web page
MY Kan
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate …, 2004
1392004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20