Παρακολούθηση
Bilge Küçük Atasoy
Bilge Küçük Atasoy
Άλλα ονόματαBilge Kucuk, Bilge Atasoy
Associate Professor - TU Delft, Research Affiliate - MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The concept and impact analysis of a flexible mobility on demand system
B Atasoy, T Ikeda, X Song, ME Ben-Akiva
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 56, 373-392, 2015
1682015
Transportation service reservation method, transportation service reservation apparatus, and computer-readable storage medium
T Ikeda, ME Ben-Akiva, B Atasoy
US Patent App. 14/857,233, 2016
118*2016
Attitudes towards mode choice in Switzerland
B Atasoy, A Glerum, M Bierlaire
disP-The planning review 49 (2), 101-117, 2013
912013
Behavioral modeling of on-demand mobility services: General framework and application to sustainable travel incentives
Y Xie, M Danaf, C Lima Azevedo, AP Akkinepally, B Atasoy, K Jeong, ...
Transportation 46, 2017-2039, 2019
542019
Online discrete choice models: Applications in personalized recommendations
M Danaf, F Becker, X Song, B Atasoy, M Ben-Akiva
Decision Support Systems 119, 35-45, 2019
542019
Tripod: sustainable travel incentives with prediction, optimization, and personalization
CL Azevedo, R Seshadri, S Gao, B Atasoy, AP Akkinepally, E Christofa, ...
Proceedings of the Transportation Research Record 97th Annual Meeting, 2018
542018
Using semi-open questions to integrate perceptions in choice models
A Glerum, B Atasoy, M Bierlaire
Journal of choice modelling 10, 11-33, 2014
542014
Optimal Inventory policies with non-stationary supply disruptions and advance supply information
B Atasoy, R Güllü, T Tan
Decision Support Systems 53 (2), 269-281, 2012
402012
Mode choice with attitudinal latent class: a Swiss case-study
B Atasoy, A Glerum, M Bierlaire
Second International Choice Modeling Conference, 2011
382011
Demand for public transport services: Integrating qualitative and quantitative methods
B Atasoy, A Glerum, R Hurtubia, M Bierlaire
10th Swiss Transport Research Conference, 2010
372010
Optimizing a flexible mobility on demand system
B Atasoy, T Ikeda, ME Ben-Akiva
Transportation Research Record 2563 (1), 76-85, 2015
362015
An integrated airline scheduling, fleeting, and pricing model for a monopolized market
B Atasoy, M Salani, M Bierlaire
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 29 (2), 76-90, 2014
352014
Model predictive control for simultaneous planning of container and vehicle routes
RB Larsen, B Atasoy, RR Negenborn
European Journal of Control 57, 273-283, 2021
302021
A dynamic shipment matching problem in hinterland synchromodal transportation
W Guo, B Atasoy, WB van Blokland, RR Negenborn
Decision Support Systems 134, 113289, 2020
302020
Bayesian estimator for logit mixtures with inter-and intra-consumer heterogeneity
F Becker, M Danaf, X Song, B Atasoy, M Ben-Akiva
Transportation Research Part B: Methodological 117, 1-17, 2018
302018
Personalized menu optimization with preference updater: a Boston case study
X Song, M Danaf, B Atasoy, M Ben-Akiva
Transportation Research Record 2672 (8), 599-607, 2018
272018
Context-aware stated preferences with smartphone-based travel surveys
M Danaf, B Atasoy, CL De Azevedo, J Ding-Mastera, M Abou-Zeid, N Cox, ...
Journal of choice modelling 31, 35-50, 2019
252019
Planning of feeding station installment for electric urban public mass-transportation system
C Jiang Hang, B Atasoy, T Robenek, M Bierlaire, M Thémans
Swiss Transportation Research Conference, 2013
242013
Considering latent attitudes in mode choice: The case of Switzerland
R Hurtubia, B Atasoy, A Glerum, A Curchod, M Bierlaire
World Conference on Transport Research, 2010
192010
Dynamic toll pricing using dynamic traffic assignment system with online calibration
Y Zhang, B Atasoy, A Akkinepally, M Ben-Akiva
Transportation Research Record 2673 (10), 532-546, 2019
182019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20