Παρακολούθηση
Andrei Paskevich
Andrei Paskevich
Associate Professor of Computer Science, Paris-Saclay University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-psud.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Why3—where programs meet provers
JC Filliâtre, A Paskevich
European Symposium on Programming, 125-128, 2013
6222013
Why3: Shepherd your herd of provers
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
Boogie 2011: First International Workshop on Intermediate Verification …, 2011
3662011
The spirit of ghost code
JC Filliâtre, L Gondelman, A Paskevich
Formal Methods in System Design 48 (3), 152-174, 2016
792016
TFF1: The TPTP typed first-order form with rank-1 polymorphism
JC Blanchette, A Paskevich
International Conference on Automated Deduction, 414-420, 2013
752013
Let’s verify this with Why3
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 17 (6), 709-727, 2015
652015
Expressing polymorphic types in a many-sorted language
F Bobot, A Paskevich
Frontiers of Combining Systems, 87-102, 2011
602011
ForTheL — the language of formal theories
K Vershinin, A Paskevich
International Journal of Information Theories and Applications 7 (3), 120-126, 2000
572000
A3PAT, an approach for certified automated termination proofs
É Contejean, A Paskevich, X Urbain, P Courtieu, O Pons, J Forest
Proceedings of the 2010 ACM SIGPLAN workshop on Partial evaluation and …, 2010
492010
System for Automated Deduction (SAD): a tool for proof verification
K Verchinine, A Lyaletski, A Paskevich
International Conference on Automated Deduction, 398-403, 2007
442007
System for automated deduction (SAD): Linguistic and deductive peculiarities
A Lyaletski, K Verchinine, A Degtyarev, A Paskevich
Intelligent Information Systems 2002, 413-422, 2002
322002
On correctness of mathematical texts from a logical and practical point of view
K Verchinine, A Lyaletski, A Paskevich, A Anisimov
International Conference on Intelligent Computer Mathematics, 583-598, 2008
292008
Theorem proving and proof verification in the system SAD
A Lyaletski, A Paskevich, K Verchinine
International Conference on Mathematical Knowledge Management, 236-250, 2004
272004
The 2nd verified software competition: Experience report
JC Filliâtre, A Paskevich, A Stump
COMPARE 2012, Comparative Empirical Evaluation of Reasoning Systems, 1st …, 2012
262012
Reasoning with triggers
C Dross, S Conchon, A Paskevich
262012
Preserving user proofs across specification changes
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, G Melquiond, A Paskevich
Working Conference on Verified Software: Theories, Tools, and Experiments …, 2013
242013
A Pragmatic Type System for Deductive Verification
JC Filliâtre, L Gondelman, A Paskevich
232016
The why3 platform
F Bobot, JC Filliâtre, C Marché, G Melquiond, A Paskevich
LRI, CNRS & Univ. Paris-Sud & INRIA Saclay, version 0.64 edition, 2011
232011
Adding Decision Procedures to SMT Solvers using Axioms with Triggers
C Dross, S Conchon, J Kanig, A Paskevich
Journal of Automated Reasoning 56 (4), 387-457, 2016
222016
VerifyThis 2018: A Program Verification Competition
M Huisman, R Monahan, P Müller, A Paskevich, G Ernst
Université Paris-Saclay, 2019
202019
Formalizing semantics with an automatic program verifier
M Clochard, JC Filliâtre, C Marché, A Paskevich
Working Conference on Verified Software: Theories, Tools, and Experiments, 37-51, 2014
202014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20