Παρακολούθηση
Spyros Papadakis
Spyros Papadakis
Organizational Coordinator, RCEP in Western Greece. C.S, Adjunct faculty Hellenic Open University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of the effectiveness of a web-based learning design for adult computer science courses
K Antonis, T Daradoumis, S Papadakis, C Simos
IEEE Transactions on Education 54 (3), 374-380, 2010
622010
Implementing a flipped classroom: A case study of biology teaching in a Greek high school
A Gariou-Papalexiou, S Papadakis, İ GEORGIADU
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (3), 47-65, 2017
502017
Technology Acceptance and Social Presence in Distance Education--A Case Study on the Use of Teleconference at a Postgraduate Course of the Hellenic Open University.
I Mavroidis, A Karatrantou, M Koutsouba, Y Giossos, S Papadakis
European Journal of Open, Distance and E-learning 16 (2), 76-96, 2013
302013
Learner’s version of a professional environment: film subtitling as an ICTE tool for foreign language learning
T Hadzilacos, S Papadakis, S Sokoli
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2004
192004
Integrating LMSs in the educational process: Greek teachers’ initial perceptions about LAMS
S Papadakis, N Dovros, G Paschalis, E Rossiou
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (4), 55-75, 2012
172012
Educational games in higher education: A case study in teaching recursive algorithms
E Rossiou, S Papadakis
Proceedings of the Fourth International Conference on Education in a …, 2007
152007
Providing tools for the development of cognitive skills in the context of Learning Design-based e-learning environments
M Kordaki, S Papadakis, T Hadzilacos
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2007
142007
Flipped classroom
N Makrodimos, S Papadakis, M Koutsouba
primary schools: a Greek case. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Learning Design …, 2017
122017
Motivating K-12 students learning fundamental Computer Science concepts with App Inventor
G Chatzinikolakis, S Papadakis
2014 International Conference on Interactive Mobile Communication …, 2014
122014
Learning Design: the views of prospective computer professionals
M Kordaki, S Papadakis, T Hadzilacos
Proceedings of Informatics Education Europe II Conference, 2-11, 2007
112007
Using Blended Learning in Traditional Face-to-Face Instruction: A case study teaching Algorithms to undergraduate students.
S Papadakis, K Paparrizos, E Rossiou
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2006
112006
Applying Online Multiplayer Educational Games based on Generic Shells to Enhance Learning of Recursive Algorithms: Students' Preliminary Results
E Rossiou, S Papadakis
Proceedings of the 2nd European Conference on Games Based Learning 373, 2008
102008
How to design and implement a flipped classroom lesson: A bottom up procedure for more effective lessons
S Papadakis, A Gariou-Papalexiou, N Makrodimos
Open Journal for Educational Research 3 (2), 2019
92019
Teachers’ views regarding learning analytics usage based on the technology acceptance model
A Mavroudi, S Papadakis, I Ioannou
TechTrends 65, 278-287, 2021
82021
Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλε-Συναντήσεις (ΟΣΤ): Εμπειρία και Συμπεράσματα από την εξ Αποστάσεως Υποστήριξη των φοιτητών του ΕΑΠ στα Μαθηματικά μέσω Εικονικών Τάξεων
T Hadzilacos, S Papadakis, E Rossiou
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2010
82010
Enhancing critical thinking by providing cognitive skill-based question wizards in LAMS activities
S Papadakis, E Giglione
2008 European LAMS Conference: Practical Benefits of Learning Design, June …, 2008
82008
The use of educational scenarios using state-of-the-art it technologies such as ubiquitous computing, mobile computing and the internet of things as an incentive to choose a …
K Magdalinou, S Papadakis
Interactive Mobile Communication Technologies and Learning: Proceedings of …, 2018
72018
A Methodology For Developing Blended Courses Integrated With Web 2.0 Technologies
C Holotescu, CN Karagianni, S Papadakis, G Grosseck
8th European Conference E-COMM-LINE, 20-22, 2007
72007
Productionizing of Streaming Educational Material
T Hadzilacos, D Kalles, S Papadakis, M Xenos
European Journal of Open, Distance and E-learning 7 (1), 2004
72004
Using LAMS to teach Geography and Biology in K-12 students: A rural Greek high school case study
J Katsenos, S Papadakis
Asia Pacific LAMS & Learning Design Conference, 2011
62011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20