Παρακολούθηση
Jean-Daniel Boissonnat
Jean-Daniel Boissonnat
Directeur de Recherche
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geometric structures for three-dimensional shape representation
JD Boissonnat
ACM Transactions on Graphics (TOG) 3 (4), 266-286, 1984
9791984
Shape reconstruction from planar cross sections
JD Boissonnat
Computer vision, graphics, and image processing 44 (1), 1-29, 1988
7301988
Algorithmic geometry
JD Boissonnat, M Yvinec
Cambridge university press, 1998
6341998
Smooth surface reconstruction via natural neighbour interpolation of distance functions
JD Boissonnat, F Cazals
Proceedings of the sixteenth annual symposium on Computational geometry, 223-232, 2000
5432000
Shortest paths of bounded curvature in the plane
JD Boissonnat, A Cérézo, J Leblond
Journal of Intelligent and Robotic Systems 11, 5-20, 1994
4671994
Le travail dans vingt ans
J Boissonnat, R Mabit
Odile Jacob, 1995
4351995
Provably good sampling and meshing of surfaces
JD Boissonnat, S Oudot
Graphical Models 67 (5), 405-451, 2005
4272005
Methods and apparatus for surgical planning
EC Coste-Maniere, L Adhami, JD Boissonnat, A Carpentier, GS Guthart
US Patent 7,607,440, 2009
410*2009
On computing four-finger equilibrium and force-closure grasps of polyhedral objects
J Ponce, S Sullivan, A Sudsang, JD Boissonnat, JP Merlet
The International Journal of Robotics Research 16 (1), 11-35, 1997
3711997
Triangulations in CGAL
JD Boissonnat, O Devillers, M Teillaud, M Yvinec
Proceedings of the sixteenth annual symposium on Computational geometry, 11-18, 2000
3632000
Stability and computation of medial axes-a state-of-the-art report
D Attali, JD Boissonnat, H Edelsbrunner
Mathematical foundations of scientific visualization, computer graphics, and …, 2009
2942009
Three-dimensional reconstruction of complex shapes based on the Delaunay triangulation
JD Boissonnat, B Geiger
Biomedical image processing and biomedical visualization 1905, 964-975, 1993
2881993
Shortest path synthesis for Dubins non-holonomic robot
XN Bui, JD Boissonnat, P Soueres, JP Laumond
Proceedings of the 1994 IEEE International Conference on Robotics and …, 1994
2711994
A practical exact motion planning algorithm for polygonal objects amidst polygonal obstacles
F Avnaim, JD Boissonnat, B Faverjon
Proceedings. 1988 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 1988
2681988
Géométrie algorithmique
JD Boissonnat, M Yvinec
Ediscience international, 1995
2091995
The gudhi library: Simplicial complexes and persistent homology
C Maria, JD Boissonnat, M Glisse, M Yvinec
Mathematical Software–ICMS 2014: 4th International Congress, Seoul, South …, 2014
2012014
On the randomized construction of the Delaunay tree
JD Boissonnat, M Teillaud
Theoretical Computer Science 112 (2), 339-354, 1993
1761993
Representing stereo data with the delaunay triangulation
OD Faugeras, E Le Bras-Mehlman, JD Boissonnat
Artificial Intelligence 44 (1-2), 41-87, 1990
1701990
Applications of random sampling to on-line algorithms in computational geometry
JD Boissonnat, O Devillers, R Schott, M Teillaud, M Yvinec
Discrete & Computational Geometry 8, 51-71, 1992
1681992
Methods and apparatus for surgical planning
EC Coste-Maniere, L Adhami, JD Boissonnat, A Carpentier, GS Guthart
US Patent 8,571,710, 2013
1632013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20