Παρακολούθηση
Xenophon Dimas
Xenophon Dimas
PhD Student
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-frequency, multi-sonar mapping of shallow habitats—Efficacy and management implications in the national marine park of Zakynthos, Greece
E Fakiris, P Blondel, G Papatheodorou, D Christodoulou, X Dimas, ...
Remote Sensing 11 (4), 461, 2019
472019
Assembling ecological pieces to reconstruct the conservation puzzle of the Aegean Sea
M Sini, S Katsanevakis, N Koukourouvli, V Gerovasileiou, T Dailianis, ...
Frontiers in Marine Science 4, 347, 2017
432017
Interplay of thrust, back-thrust, strike-slip and salt tectonics in a fold and thrust belt system: an example from Zakynthos Island, Greece
A Zelilidis, G Papatheodorou, AG Maravelis, D Christodoulou, P Tserolas, ...
International Journal of Earth Sciences 105, 2111-2132, 2016
132016
Atlas of shipwrecks in Inner Ionian Sea (Greece): A remote sensing approach
M Geraga, D Christodoulou, D Eleftherakis, G Papatheodorou, E Fakiris, ...
Heritage 3 (4), 1210-1236, 2020
72020
The palaeogeography of the strait of Salamis: Marine geoarchaeological survey in the strait of Salamis and the Ampelakia Bay
G Papatheodorou, M Geraga, N Georgiou, D Christodoulou, X Dimas, ...
Salamis 480, 392-411, 2020
52020
Spatio-Seasonal Hypoxia/Anoxia Dynamics and Sill Circulation Patterns Linked to Natural Ventilation Drivers, in a Mediterranean Landlocked Embayment: Amvrakikos Gulf, Greece
N Georgiou, E Fakiris, C Koutsikopoulos, G Papatheodorou, ...
Geosciences 11 (6), 241, 2021
42021
Integrating dual frequency side-scan sonar data and multibeam backscatter, angular response and bathymetry, for benthic habitat mapping in the Laganas Gulf MPA, Zakinthos Isl …
E Fakiris, X Dimas, N Georgiou, D Christodoulou, Y Rzhanov, ...
The Journal of the Acoustical Society of America 141 (5), 3949-3949, 2017
42017
Hydrodynamics and sedimentary processes in the modern Rion strait (Greece): Interplay between tidal currents and internal tides
R Rubi, A Hubert-Ferrari, E Fakiris, D Christodoulou, X Dimas, M Geraga, ...
Marine Geology 446, 106771, 2022
32022
The Battle of Lepanto Search and Survey Mission (1971–1972) by Throckmorton, Edgerton and Yalouris: Following Their Traces Half a Century Later Using Marine Geophysics
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, E Fakiris, M Iatrou, ...
Remote Sensing 13 (16), 3292, 2021
32021
A multidisciplinary approach for the mapping, automatic detection and morphometric analysis of ancient submerged coastal installations: The case study of the ancient Aegina …
N Georgiou, X Dimas, E Fakiris, D Christodoulou, M Geraga, ...
Remote Sensing 13 (21), 4462, 2021
32021
Marine priority habitat mapping in a Mediterranean conservation area (Gyaros, South Aegean) through multi-platform marine remote sensing techniques
X Dimas, E Fakiris, D Christodoulou, N Georgiou, M Geraga, ...
Mar. Sci 9 (953462), 97-103, 2022
22022
New insights into sedimentary processes and related morphologies in tidal straits: the case of the Rio-Antirio Sill (Greece)
R Rubi, A Hubert-Ferrari, E Fakiris, D Christodoulou, X Dimas, M Geraga, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-7220, 2021
22021
Integrated Methodological Approach for the Documentation of Marine Priority Habitats and Submerged Antiquities: Examples from the Saronic Gulf, Greece
N Georgiou, X Dimas, G Papatheodorou
Sustainability 13 (21), 12327, 2021
22021
Mapping of high priority marine habitats in the coastal zone of Gyaros Isl.
X Dimas, E Fakiris, D Christodoulou, D Zoura, G Papatheodorou, ...
22016
Late Pleistocene submarine terraces in the Eastern Mediterranean, central Lebanon, Byblos: Revealing their formation time frame through modeling
N Georgiou, M Geraga, M Francis-Allouche, D Christodoulou, P Stocchi, ...
Quaternary International 638, 180-196, 2022
12022
Anthropogenic impacts on the geomorphological regime of Preveza straits (Amvrakikos Gulf)
N Georgiou, E Fakiris, D Christodoulou, X Dimas, C Koutsikopoulos, ...
Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Design and …, 2019
12019
Fault geometry and kinematics at the termination of the North Anatolian Fault: Sporades Basin and surrounding area, North Aegean Sea, Eastern Mediterranean
N Georgiou, X Dimas, S Sergiou, D Christodoulou, G Papatheodorou, ...
Poster presentation, Geol Soc Gr Conference, 2016
12016
Holocene Paleoenvironmental Evolution of a Semi-Enclosed Shallow Aegean Basin: A Combination of Seismic Stratigraphy and Sediment Core Proxies
A Noti, LJ Lourens, M Geraga, FP Wesselingh, N Haghipour, N Georgiou, ...
Water 14 (22), 3688, 2022
2022
Increased methane emission from natural gas seepage at Katakolo Harbour (Western Greece)
S Kordella, G Ciotoli, X Dimas, G Papatheodorou, G Etiope
Applied Geochemistry 116, 104578, 2020
2020
The Patraikos Gulf Ambient and Seismic Noise Monitoring Project
E Fakiris, D Christodoulou, N Georgiou, X Dimas, G Papatheodorou, ...
9th Panhellenic Conference" Acoustics 2018", 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20