Παρακολούθηση
Long Cheng
Long Cheng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncepu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A woa-based optimization approach for task scheduling in cloud computing systems
X Chen, L Cheng, C Liu, Q Liu, J Liu, Y Mao, J Murphy
IEEE Systems Journal 14 (3), 3117-3128, 2020
1962020
Deep reinforcement learning for communication flow control in wireless mesh networks
Q Liu, L Cheng, AL Jia, C Liu
IEEE Network 35 (2), 112-119, 2021
702021
A Low-Cost Multi-Failure Resilient Replication Scheme for High-Data Availability in Cloud Storage
J Liu, H Shen, H Chi, HS Narman, Y Yang, L Cheng, W Chung
IEEE/ACM Transactions on Networking 29 (4), 1436-1451, 2021
672021
Cost-aware job scheduling for cloud instances using deep reinforcement learning
F Cheng, Y Huang, B Tanpure, P Sawalani, L Cheng, C Liu
Cluster Computing, 1-13, 2021
662021
BSAS: A blockchain-based trustworthy and privacy-preserving speed advisory system
J Li, S Li, L Cheng, Q Liu, J Pei, S Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 71 (11), 11421-11430, 2022
632022
Network-Aware Locality Scheduling for Distributed Data Operators in Data Centers
L Cheng, Y Wang, Q Liu, D Epema, C Liu, Y Mao, J Murphy
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 32 (6), 1494-1510, 2021
472021
Resource management schemes for cloud-native platforms with computing containers of docker and kubernetes
Y Mao, Y Fu, S Gu, S Vhaduri, L Cheng, Q Liu
arXiv preprint arXiv:2010.10350, 2020
462020
Deep Reinforcement Learning for Load-Balancing Aware Network Control in IoT Edge Systems
Q Liu, T Xia, L Cheng, M Van Eijk, T Ozcelebi, Y Mao
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 33 (6), 1491-1502, 2022
452022
Deep adversarial imitation reinforcement learning for QoS-aware cloud job scheduling
Y Huang, L Cheng, L Xue, C Liu, Y Li, J Li, T Ward
IEEE Systems Journal 16 (3), 4232-4242, 2021
412021
FlowCon: Elastic Flow Configuration for Containerized Deep Learning Applications
W Zheng, M Tynes, H Gorelick, Y Mao, L Cheng, Y Hou
Proceedings of the 48th International Conference on Parallel Processing, 2019
412019
Robust and skew-resistant parallel joins in shared-nothing systems
L Cheng, S Kotoulas, TE Ward, G Theodoropoulos
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Information and …, 2014
412014
Privacy-preserving behavioral correctness verification of cross-organizational workflow with task synchronization patterns
C Liu, Q Zeng, L Cheng, H Duan, MC Zhou, J Cheng
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 18 (3), 1037-1048, 2021
382021
Energy-aware systems for real-time job scheduling in cloud data centers: A deep reinforcement learning approach
J Yan, Y Huang, A Gupta, A Gupta, C Liu, J Li, L Cheng
Computers and Electrical Engineering 99, 107688, 2022
372022
Scalable Discovery of Hybrid Process Models in a Cloud Computing Environment
L Cheng, B Van Dongen, W Van Der Aalst
IEEE Transactions on Services Computing 13 (2), 368 - 380, 2020
372020
Design and evaluation of small–large outer joins in cloud computing environments
L Cheng, I Tachmazidis, S Kotoulas, G Antoniou
Journal of Parallel and Distributed Computing 110, 2-15, 2017
362017
Cluster-based flow control in hybrid software-defined wireless sensor networks
Q Liu, L Cheng, R Alves, T Ozcelebi, F Kuipers, G Xu, J Lukkien, S Chen
Computer Networks 187, 2021
342021
Target-based Resource Allocation for Deep Learning Applications in a Multi-tenancy System
W Zheng, Y Song, Z Guo, Y Cui, S Gu, Y Mao, L Cheng
Proceedings of the 23rd IEEE High Performance Extreme Computing Conference, 2019
322019
Deep Reinforcement Learning for IoT Network Dynamic Clustering in Edge Computing
Q Liu, L Cheng, T Ozcelebi, J Murphy, J Lukkien
Proceedings of the 19th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud …, 2019
322019
Energy data generation with wasserstein deep convolutional generative adversarial networks
J Li, Z Chen, L Cheng, X Liu
Energy 257, 124694, 2022
312022
Business Process Comparison: A Methodology and Case Study
A Syamsiyah, A Bolt, L Cheng, B Hompes, RPJC Bose, BF van Dongen, ...
Business Information Systems, 253-267, 2017
312017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20