Παρακολούθηση
Magdalene (Magdalini) Marinaki
Magdalene (Magdalini) Marinaki
Researcher, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dssl.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A hybrid genetic–Particle Swarm Optimization Algorithm for the vehicle routing problem
Y Marinakis, M Marinaki
Expert Systems with Applications 37 (2), 1446-1455, 2010
2942010
A hybrid multi-swarm particle swarm optimization algorithm for the probabilistic traveling salesman problem
Y Marinakis, M Marinaki
Computers & Operations Research 37 (3), 432-442, 2010
2392010
Particle swarm optimization for the vehicle routing problem with stochastic demands
Y Marinakis, GR Iordanidou, M Marinaki
Applied Soft Computing 13 (4), 1693-1704, 2013
2242013
A hybrid particle swarm optimization algorithm for the vehicle routing problem
Y Marinakis, M Marinaki, G Dounias
Engineering Applications of Artificial Intelligence 23 (4), 463-472, 2010
2212010
An evolutionary approach to construction of outranking models for multicriteria classification: The case of the ELECTRE TRI method
M Doumpos, Y Marinakis, M Marinaki, C Zopounidis
European Journal of Operational Research 199 (2), 496-505, 2009
1922009
Honey bees mating optimization algorithm for the Euclidean traveling salesman problem
Y Marinakis, M Marinaki, G Dounias
Information Sciences 181 (20), 4684-4698, 2011
1542011
A multi-adaptive particle swarm optimization for the vehicle routing problem with time windows
Y Marinakis, M Marinaki, A Migdalas
Information Sciences 481, 311-329, 2019
1472019
Optimal real-time control of sewer networks
M Marinaki, M Papageorgiou
Springer, 2005
1452005
A glowworm swarm optimization algorithm for the vehicle routing problem with stochastic demands
M Marinaki, Y Marinakis
Expert Systems with Applications 46, 145-163, 2016
1392016
Ant colony and particle swarm optimization for financial classification problems
Y Marinakis, M Marinaki, M Doumpos, C Zopounidis
Expert Systems with Applications 36 (7), 10604-10611, 2009
1272009
A particle swarm optimization algorithm with path relinking for the location routing problem
Y Marinakis, M Marinaki
Journal of Mathematical Modelling and Algorithms 7, 59-78, 2008
1142008
A hybrid discrete artificial bee colony-GRASP algorithm for clustering
Y Marinakis, M Marinaki, N Matsatsinis
2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering, 548-553, 2009
1112009
A bilevel genetic algorithm for a real life location routing problem
Y Marinakis, M Marinaki
International Journal of Logistics: Research and Applications 11 (1), 49-65, 2008
1062008
Fuzzy control optimized by PSO for vibration suppression of beams
M Marinaki, Y Marinakis, GE Stavroulakis
Control Engineering Practice 18 (6), 618-629, 2010
1012010
Particle swarm optimization for pap-smear diagnosis
Y Marinakis, M Marinaki, G Dounias
Expert Systems with Applications 35 (4), 1645-1656, 2008
1002008
Honey bees mating optimization algorithm for financial classification problems
M Marinaki, Y Marinakis, C Zopounidis
Applied Soft Computing 10 (3), 806-812, 2010
912010
Vibration control of beams with piezoelectric sensors and actuators using particle swarm optimization
M Marinaki, Y Marinakis, GE Stavroulakis
Expert Systems with Applications 38 (6), 6872-6883, 2011
852011
Fuzzy control optimized by a multi-objective particle swarm optimization algorithm for vibration suppression of smart structures
M Marinaki, Y Marinakis, GE Stavroulakis
Structural and Multidisciplinary Optimization 43, 29-42, 2011
742011
A bumble bees mating optimization algorithm for the open vehicle routing problem
Y Marinakis, M Marinaki
Swarm and Evolutionary Computation 15, 80-94, 2014
732014
Particle swarm optimization with expanding neighborhood topology for the permutation flowshop scheduling problem
Y Marinakis, M Marinaki
Soft Computing 17, 1159-1173, 2013
712013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20