Παρακολούθηση
Efthimios Sokos
Efthimios Sokos
Professor of Seismology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ISOLA a Fortran code and a Matlab GUI to perform multiple-point source inversion of seismic data
EN Sokos, J Zahradnik
Computers & Geosciences 34 (8), 967-977, 2008
5012008
Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures
T Lecocq, SP Hicks, K Van Noten, K Van Wijk, P Koelemeijer, ...
Science 369 (6509), 1338-1343, 2020
3342020
Evaluating centroid‐moment‐tensor uncertainty in the new version of ISOLA software
E Sokos, J Zahradník
Seismological Research Letters 84 (4), 656-665, 2013
2432013
Iterative deconvolution of regional waveforms and a double-event interpretation of the 2003 Lefkada earthquake, Greece
J Zahradník, A Serpetsidaki, E Sokos, GA Tselentis
Bulletin of the Seismological Society of America 95 (1), 159-172, 2005
1362005
The tectonic setting and earthquake ground hazards of the 1993 Pyrgos earthquake, Peloponnese, Greece
I Koukouvelas, A Mpresiakas, E Sokos, T Doutsos
Journal of the Geological Society 153 (1), 39-49, 1996
851996
The January 2010 Efpalio earthquake sequence in the western Corinth gulf (Greece)
E Sokos, J Zahradník, A Kiratzi, J Janský, F Gallovič, O Novotny, ...
Tectonophysics 530, 299-309, 2012
842012
Quick Fault-Plane Identification by a Geometrical Method: Application to the MW 6.2 Leonidio Earthquake, 6 January 2008, Greece
J Zahradnik, F Gallovic, E Sokos, A Serpetsidaki, A Tselentis
Seismological Research Letters 79 (5), 653-662, 2008
782008
Methane and hydrogen sulfide seepage in the northwest Peloponnesus petroliferous basin (Greece): Origin and geohazard
G Etiope, G Papatheodorou, DP Christodoulou, G Ferentinos, E Sokos, ...
AAPG bulletin 90 (5), 701-713, 2006
782006
Asperity break after 12 years: The Mw6.4 2015 Lefkada (Greece) earthquake
E Sokos, J Zahradník, F Gallovič, A Serpetsidaki, V Plicka, A Kiratzi
Geophysical Research Letters 43 (12), 6137-6145, 2016
762016
Strategy for automated analysis of passive microseismic data based on S-transform, Otsu’s thresholding, and higher order statistics
GA Tselentis, N Martakis, P Paraskevopoulos, A Lois, E Sokos
Geophysics 77 (6), KS43-KS54, 2012
722012
A catalogue of seismicity in Greece and the adjacent areas for the twentieth century
PW Burton, Y Xu, C Qin, GA Tselentis, E Sokos
Tectonophysics 390 (1-4), 117-127, 2004
722004
The Egion June 15, 1995 (6.2M L ) earthquake, western Greece
GA Tselentis, NS Melis, E Sokos, K Papatsimpa
pure and applied geophysics 147, 83-98, 1996
661996
The April 2007 earthquake swarm near Lake Trichonis and implications for active tectonics in western Greece
A Kiratzi, E Sokos, A Ganas, A Tselentis, C Benetatos, Z Roumelioti, ...
Tectonophysics 452 (1-4), 51-65, 2008
652008
The 2013 earthquake swarm in Helike, Greece: seismic activity at the root of old normal faults
V Kapetanidis, A Deschamps, P Papadimitriou, E Matrullo, ...
Geophysical Journal International 202 (3), 2044-2073, 2015
592015
The 2001 Mw= 6.4 Skyros earthquake, conjugate strike-slip faulting and spatial variation in stress within the central Aegean Sea
A Ganas, G Drakatos, SB Pavlides, GN Stavrakakis, M Ziazia, E Sokos, ...
Journal of Geodynamics 39 (1), 61-77, 2005
592005
North Korea's 2017 test and its nontectonic aftershock
J Liu, L Li, J Zahradník, E Sokos, C Liu, X Tian
Geophysical Research Letters 45 (7), 3017-3025, 2018
542018
ISOLA code for multiple-point source modeling
J Zahradník, E Sokos
Moment tensor solutions: A useful tool for seismotectonics, 1-28, 2018
532018
Moho topography under central Greece and its compensation by Pn time-terms for the accurate location of hypocenters: the example of the Gulf of Corinth 1995 Aigion earthquake
M Sachpazi, A Galvé, M Laigle, A Hirn, E Sokos, A Serpetsidaki, ...
Tectonophysics 440 (1-4), 53-65, 2007
522007
The Mw 7.1 Van, Eastern Turkey, earthquake 2011: two-point source modelling by iterative deconvolution and non-negative least squares
J Zahradník, E Sokos
Geophysical Journal International 196 (1), 522-538, 2014
512014
Rupture process of the 2014 Cephalonia, Greece, earthquake doublet (Mw6) as inferred from regional and local seismic data
E Sokos, A Kiratzi, F Gallovič, J Zahradník, A Serpetsidaki, V Plicka, ...
Tectonophysics 656, 131-141, 2015
482015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20