Παρακολούθηση
Shoichi Koyama
Shoichi Koyama
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nii.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analytical approach to wave field reconstruction filtering in spatio-temporal frequency domain
S Koyama, K Furuya, Y Hiwasaki, Y Haneda
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 21 (4), 685-696, 2012
812012
Sound field recording using distributed microphones based on harmonic analysis of infinite order
N Ueno, S Koyama, H Saruwatari
IEEE Signal Processing Letters 25 (1), 135-139, 2017
772017
Optimizing source and sensor placement for sound field control: An overview
S Koyama, G Chardon, L Daudet
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 696-714, 2020
462020
Sparse representation of a spatial sound field in a reverberant environment
S Koyama, L Daudet
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (1), 172-184, 2019
462019
Three-dimensional sound field reproduction based on weighted mode-matching method
N Ueno, S Koyama, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 27 (12 …, 2019
412019
Kernel ridge regression with constraint of Helmholtz equation for sound field interpolation
N Ueno, S Koyama, H Saruwatari
2018 16th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC), 1-440, 2018
412018
Wave field reconstruction filtering in cylindrical harmonic domain for with-height recording and reproduction
S Koyama, K Furuya, Y Hiwasaki, Y Haneda, Y Suzuki
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 22 (10 …, 2014
392014
Analytical approach to transforming filter design for sound field recording and reproduction using circular arrays with a spherical baffle
S Koyama, K Furuya, K Wakayama, S Shimauchi, H Saruwatari
The Journal of the Acoustical Society of America 139 (3), 1024-1036, 2016
382016
Sparse sound field representation in recording and reproduction for reducing spatial aliasing artifacts
S Koyama, S Shimauchi, H Ohmuro
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
372014
MeshRIR: A dataset of room impulse responses on meshed grid points for evaluating sound field analysis and synthesis methods
S Koyama, T Nishida, K Kimura, T Abe, N Ueno, J Brunnström
2021 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and …, 2021
282021
Feedforward spatial active noise control based on kernel interpolation of sound field
H Ito, S Koyama, N Ueno, H Saruwatari
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
262019
Spatial active noise control based on kernel interpolation of sound field
S Koyama, J Brunnström, H Ito, N Ueno, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 29, 3052-3063, 2021
252021
Sparse sound field decomposition for super-resolution in recording and reproduction
S Koyama, N Murata, H Saruwatari
The Journal of the Acoustical Society of America 143 (6), 3780-3795, 2018
242018
Multichannel blind source separation based on evanescent-region-aware non-negative tensor factorization in spherical harmonic domain
Y Mitsufuji, N Takamune, S Koyama, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 29, 607-617, 2020
222020
Spatial active noise control based on kernel interpolation with directional weighting
H Ito, S Koyama, N Ueno, H Saruwatari
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
202020
Sparse representation using multidimensional mixed-norm penalty with application to sound field decomposition
N Murata, S Koyama, N Takamune, H Saruwatari
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (12), 3327-3338, 2018
202018
Reproducing virtual sound sources in front of a loudspeaker array using inverse wave propagator
S Koyama, K Furuya, Y Hiwasaki, Y Haneda
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (6), 1746-1758, 2012
202012
Multichannel blind source separation based on non-negative tensor factorization in wavenumber domain
Y Mitsufuji, S Koyama, H Saruwatari
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
192016
Directionally weighted wave field estimation exploiting prior information on source direction
N Ueno, S Koyama, H Saruwatari
IEEE Transactions on Signal Processing 69, 2383-2395, 2021
182021
Multichannel non-negative matrix factorization using banded spatial covariance matrices in wavenumber domain
Y Mitsufuji, S Uhlich, N Takamune, D Kitamura, S Koyama, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 49-60, 2019
162019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20