Παρακολούθηση
Slim TRABELSI
Slim TRABELSI
SAP, Eurecom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sap.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reputation management using evolving reputation scores
S Trabelsi, M Bezzi, G Montagnon
US Patent App. 13/471,078, 2013
1042013
Primelife policy language
CA Ardagna, L Bussard, S De Capitani di Vimercati, G Neven, E Pedrini, ...
W3C workshop on access control application scenarios: 17-18 november 2009 …, 2009
772009
Privacy and identity management for life
J Camenisch, S Fischer-Hübner, K Rannenberg
Springer Science & Business Media, 2011
592011
Ppl: Primelife privacy policy engine
S Trabelsi, J Sendor, S Reinicke
2011 IEEE International Symposium on Policies for Distributed Systems and …, 2011
402011
PPL engine: a symmetric architecture for privacy policy handling
S Trabelsi, A Njeh, L Bussard, G Neven
W3C Workshop on Privacy and data usage control 4 (5), 2010
392010
Sticky policies for data control in the cloud
S Trabelsi, J Sendor
2012 Tenth Annual International Conference on Privacy, Security and Trust, 75-80, 2012
382012
Data disclosure risk evaluation
S Trabelsi, V Salzgeber, M Bezzi, G Montagnon
2009 Fourth International Conference on Risks and Security of Internet and …, 2009
352009
Password protection using personal information
L Gomez, S Trabelsi, A Mouelhi
US Patent 8,539,599, 2013
342013
Deriving business processes with service level agreements from early requirements
G Frankova, M Séguran, F Gilcher, S Trabelsi, J Dörflinger, M Aiello
Journal of Systems and Software 84 (8), 1351-1363, 2011
342011
Enabling secure discovery in a pervasive environment
S Trabelsi, JC Pazzaglia, Y Roudier
Security in Pervasive Computing: Third International Conference, SPC 2006 …, 2006
342006
Secure Web service discovery: overcoming challenges of ubiquitous computing
S Trabelsi, JC Pazzaglia, Y Roudier
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 35-43, 2006
332006
Secure Web service discovery: overcoming challenges of ubiquitous computing
S Trabelsi, JC Pazzaglia, Y Roudier
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 35-43, 2006
332006
A flexible architecture for privacy-aware trust management
K Böhm, S Etalle, J Den Hartog, C Hütter, S Trabelsi, D Trivellato, ...
Journal of theoretical and applied electronic commerce research 5 (2), 77-96, 2010
312010
Mining social networks for software vulnerabilities monitoring
S Trabelsi, H Plate, A Abida, MMB Aoun, A Zouaoui, C Missaoui, S Gharbi, ...
2015 7th International Conference on New Technologies, Mobility and Security …, 2015
252015
Context-aware security policy for the service discovery
S Trabelsi, L Gomez, Y Roudier
21st International Conference on Advanced Information Networking and …, 2007
242007
Sticky policies for mobile devices
F Di Cerbo, S Trabelsi, T Steingruber, G Dodero, M Bezzi
Proceedings of the 18th ACM symposium on Access control models and …, 2013
192013
Revocation of credentials in secret handshake protocols
A Sorniotti, M Bezzi, G Montagnon, S Short, S Trabelsi
US Patent 8,533,464, 2013
182013
Towards personal data identification and anonymization using machine learning techniques
F Di Cerbo, S Trabelsi
New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2018 Short Papers and …, 2018
152018
PPL v2.0: Uniform Data Access and Usage Control on Cloud and Mobile
F Di Cerbo, DF Some, L Gomez, S Trabelsi
TELERISE: 1st International Workshop on TEchnical and LEgal aspects of data …, 2015
142015
Fi-ware security: Future internet security core
A García Vázquez, P Soria-Rodriguez, P Bisson, D Gidoin, S Trabelsi, ...
Towards a Service-Based Internet: 4th European Conference, ServiceWave 2011 …, 2011
142011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20