Παρακολούθηση
Aris Gkoulalas-Divanis
Aris Gkoulalas-Divanis
Merative
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα merative.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic trajectories modeling and analysis
C Parent, S Spaccapietra, C Renso, G Andrienko, N Andrienko, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 45 (4), 1-32, 2013
6912013
Publishing data from electronic health records while preserving privacy: A survey of algorithms
A Gkoulalas-Divanis, G Loukides, J Sun
Journal of biomedical informatics 50, 4-19, 2014
2592014
Differential privacy-enabled federated learning for sensitive health data
O Choudhury, A Gkoulalas-Divanis, T Salonidis, I Sylla, Y Park, G Hsu, ...
arXiv preprint arXiv:1910.02578, 2019
2112019
Anonymization of electronic medical records for validating genome-wide association studies
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, B Malin
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (17), 7898-7903, 2010
1572010
Exact knowledge hiding through database extension
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 21 (5), 699-713, 2008
1452008
An integer programming approach for frequent itemset hiding
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
1442006
Association rule hiding for data mining
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
Springer Science & Business Media, 2010
1372010
Providing k-anonymity in location based services
A Gkoulalas-Divanis, P Kalnis, VS Verykios
ACM SIGKDD explorations newsletter 12 (1), 3-10, 2010
1272010
A survey of association rule hiding methods for privacy
VS Verykios, A Gkoulalas-Divanis
Privacy-Preserving Data Mining: Models and Algorithms, 267-289, 2008
852008
Anonymizing data with relational and transaction attributes
G Poulis, G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, S Skiadopoulos
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
842013
Predicting changes in hypertension control using electronic health records from a chronic disease management program
J Sun, CD McNaughton, P Zhang, A Perer, A Gkoulalas-Divanis, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 21 (2), 337-344, 2014
812014
Predicting adverse drug reactions on distributed health data using federated learning
O Choudhury, Y Park, T Salonidis, A Gkoulalas-Divanis, I Sylla
AMIA Annual symposium proceedings 2019, 313, 2019
802019
Concealing sensitive patterns from linked data graphs
A Gkoulalas-Divanis, S Kotoulas, VL Garcia, ML Sbodio
US Patent 9,268,950, 2016
802016
COAT: Constraint-based anonymization of transactions
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, B Malin
Knowledge and Information Systems 28, 251-282, 2011
782011
Hiding sensitive knowledge without side effects
A Gkoulalas-Divanis, VS Verykios
Knowledge and Information Systems 20, 263-299, 2009
782009
Queriocity: A linked data platform for urban information management
V Lopez, S Kotoulas, ML Sbodio, M Stephenson, A Gkoulalas-Divanis, ...
International Semantic Web Conference, 148-163, 2012
722012
Apriori-based algorithms for k^ m-anonymizing trajectory data
G Poulis, S Skiadopoulos, G Loukides, A Gkoulalas-Divanis
Transactions on Data Privacy 7 (2), 165-194, 2014
642014
Disassociation for electronic health record privacy
G Loukides, J Liagouris, A Gkoulalas-Divanis, M Terrovitis
Journal of biomedical informatics 50, 46-61, 2014
572014
Utility-preserving transaction data anonymization with low information loss
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis
Expert systems with applications 39 (10), 9764-9777, 2012
572012
Efficient and flexible anonymization of transaction data
G Loukides, A Gkoulalas-Divanis, J Shao
Knowledge and information systems 36, 153-210, 2013
562013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20