Παρακολούθηση
Marwan Krunz
Marwan Krunz
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα arizona.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Node clustering in wireless sensor networks: Recent developments and deployment challenges
O Younis, M Krunz, S Ramasubramanian
IEEE network 20 (3), 20-25, 2006
9982006
Multi-constrained optimal path selection
T Korkmaz, M Krunz
Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications …, 2001
6272001
An overview of constraint-based path selection algorithms for QoS routing
F Kuipers, P Van Mieghem, T Korkmaz, M Krunz
IEEE Communications Magazine 40 (12), 50-55, 2002
4572002
Price-based spectrum management in cognitive radio networks
F Wang, M Krunz, S Cui
IEEE Journal of selected topics in signal processing 2 (1), 74-87, 2008
4292008
Power controlled dual channel (PCDC) medium access protocol for wireless ad hoc networks
A Muqattash, M Krunz
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
3522003
CDMA-based MAC protocol for wireless ad hoc networks
A Muqattash, M Krunz
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
3492003
Transmission power control in wireless ad hoc networks: challenges, solutions and open issues
M Krunz, A Muqattash, SJ Lee
IEEE network 18 (5), 8-14, 2004
3112004
Modeling video traffic using M/G//spl infin/input processes: a compromise between Markovian and LRD models
MM Krunz, AM Makowski
IEEE journal on Selected Areas in Communications 16 (5), 733-748, 1998
2771998
POWMAC: a single-channel power-control protocol for throughput enhancement in wireless ad hoc networks
A Muqattash, M Krunz
IEEE journal on selected areas in communications 23 (5), 1067-1084, 2005
2522005
On the characterization of VBR MPEG streams
M Krunz, SK Tripathi
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 25 (1), 192-202, 1997
2521997
Statistical characteristics and multiplexing of MPEG streams
M Krunz, R Sass, H Hughes
Proceedings of INFOCOM'95 2, 455-462, 1995
2371995
Secure data collection in wireless sensor networks using randomized dispersive routes
T Shu, S Liu, M Krunz
INFOCOM 2009, 2009
2302009
An overview of web caching replacement algorithms
A Balamash, M Krunz
IEEE Communications Surveys & Tutorials 6 (2), 44-56, 2004
2202004
Probabilistic path selection in opportunistic cognitive radio networks
H Khalife, S Ahuja, N Malouch, M Krunz
IEEE GLOBECOM 2008-2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2008
2182008
QoE and power efficiency tradeoff for fog computing networks with fog node cooperation
Y Xiao, M Krunz
IEEE INFOCOM 2017-IEEE Conference on Computer Communications, 1-9, 2017
2082017
MAC protocol for opportunistic cognitive radio networks with soft guarantees
HB Salameh, M Krunz, O Younis
IEEE transactions on mobile computing 8 (10), 1339-1352, 2009
2022009
Mitigating control-channel jamming attacks in multi-channel ad hoc networks
L Lazos, S Liu, M Krunz
Proceedings of the second ACM conference on Wireless network security, 169-180, 2009
1882009
Spectrum opportunity-based control channel assignment in cognitive radio networks
L Lazos, S Liu, M Krunz
2009 6th annual IEEE communications society conference on sensor, mesh and …, 2009
1862009
A single-channel solution for transmission power control in wireless ad hoc networks
A Muqattash, M Krunz
Proceedings of the 5th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2004
1862004
Power balanced coverage-time optimization for clustered wireless sensor networks
T Shu, M Krunz, S Vrudhula
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
1482005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20