Παρακολούθηση
Shalom Lappin
Shalom Lappin
Professor of Computational Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An algorithm for pronominal anaphora resolution
S Lappin, HJ Leass
Computational linguistics 20 (4), 535-561, 1994
12831994
The handbook of contemporary semantic theory
S Lappin, C Fox
John Wiley & Sons, 2015
4322015
The handbook of computational linguistics and natural language processing
A Clark, C Fox, S Lappin
John Wiley & Sons, 2012
3782012
Dominance and the functional explanation of island phenomena
N Erteschik-Shir, S Lappin
Walter de Gruyter, Berlin/New York 6 (1-3), 41-86, 1979
2561979
Linguistic Nativism and the Poverty of the Stimulus
A Clark, S Lappin
John Wiley & Sons, 2010
2052010
A critique of the minimalist program
D Johnson, S Lappin
Linguistics and Philosophy, 273-333, 1997
1961997
Grammaticality, acceptability, and probability: A probabilistic view of linguistic knowledge
JH Lau, A Clark, S Lappin
Cognitive science 41 (5), 1202-1241, 2017
1642017
Local constraints vs. economy
D Johnson, S Lappin
Unknown Publisher, 1999
1601999
The interpretatin of ellipsis
S Lappin
1531996
Foundations of intensional semantics
C Fox, S Lappin
John Wiley & Sons, 2008
1212008
The structure of unscientific revolutions
S Lappin, RD Levine, DE Johnson
Natural Language & Linguistic Theory, 665-671, 2000
1192000
Anaphora resolution in slot grammar
S Lappin, MC McCord
Computational Linguistics 16 (4), 197-212, 1990
1161990
An intensional parametric semantics for vague quantifiers
S Lappin
Linguistics and philosophy, 599-620, 2000
892000
E-type pronouns, i-sums, and donkey anaphora
S Lappin, N Francez
Linguistics and Philosophy 17 (4), 391-428, 1994
881994
Machine learning theory and practice as a source of insightinto universal grammar
S Lappin, SM Shieber
Journal of Linguistics 43 (2), 393-427, 2007
762007
Under stress: A functional explanation of English sentence stress
N Erteschik-Shir, S Lappin
Journal of linguistics 19 (2), 419-453, 1983
741983
Probabilistic type theory and natural language semantics
R Cooper, S Dobnik, S Lappin, S Larsson
Linguistic issues in language technology 10, 2015
732015
Presuppositional effects of strong determiners: a processing account
S Lappin, T Reinhart
Linguistics 26 (6), 1021-1038, 1988
721988
The syntactic basis of ellipsis resolution
S Lappin
IBM Thomas J. Watson Research Division, 1992
621992
SHARDS: Fragment resolution in dialogue
R Fernández, J Ginzburg, H Gregory, S Lappin
Computing meaning, 125-144, 2008
602008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20