Παρακολούθηση
Antonio Miralto
Antonio Miralto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The insidious effect of diatoms on copepod reproduction
A Miralto, G Barone, G Romano, SA Poulet, A Ianora, GL Russo, I Buttino, ...
Nature 402 (6758), 173-176, 1999
7781999
Aldehyde suppression of copepod recruitment in blooms of a ubiquitous planktonic diatom
A Ianora, A Miralto, SA Poulet, Y Carotenuto, I Buttino, G Romano, ...
Nature 429 (6990), 403-407, 2004
4712004
Drivers of change in estuarine‐coastal ecosystems: Discoveries from four decades of study in San Francisco Bay
JE Cloern, AD Jassby
Reviews of Geophysics 50 (4), 2012
4172012
The paradox of diatom-copepod interactions
S Ban, C Burns, J Castel, Y Chaudron, E Christou, R Escribano, ...
Marine Ecology Progress Series 157, 287-293, 1997
3491997
A stress surveillance system based on calcium and nitric oxide in marine diatoms
A Vardi, F Formiggini, R Casotti, A De Martino, F Ribalet, A Miralto, ...
PLoS biology 4 (3), e60, 2006
3472006
Toxigenic effects of diatoms on grazers, phytoplankton and other microbes: a review
A Ianora, A Miralto
Ecotoxicology 19, 493-511, 2010
2602010
The effects of diatoms on copepod reproduction: a review
A Ianora, SA Poulet, A Miralto
Phycologia 42 (4), 351-363, 2003
2472003
GROWTH INHIBITION AND TOXICITY OF THE DIATOM ALDEHYDE 2‐TRANS, 4‐TRANS‐DECADIENAL ON THALASSIOSIRA WEISSFLOGII (BACILLARIOPHYCEAE) 1
R Casotti, S Mazza, C Brunet, V Vantrepotte, A Ianora, A Miralto
Journal of Phycology 41 (1), 7-20, 2005
1942005
Do diatoms arrest embryonic development in copepods?
SA Poulet, A Ianora, A Miralto, L Meijer
Marine Ecology Progress Series, 79-86, 1994
1871994
Age and nutrient limitation enhance polyunsaturated aldehyde production in marine diatoms
F Ribalet, T Wichard, G Pohnert, A Ianora, A Miralto, R Casotti
Phytochemistry 68 (15), 2059-2067, 2007
1712007
Phytoplankton food quality determines time windows for successful zooplankton reproductive pulses
CA Vargas, R Escribano, S Poulet
Ecology 87 (12), 2992-2999, 2006
1672006
A comparative study of the inhibitory effect of diatoms on the reproductive biology of the copepod Temora stylifera
A Ianora, SA Poulet, A Miralto
Marine Biology 121, 533-539, 1995
1661995
Reproductive response of Calanus helgolandicus. I. Abnormal embryonic and naupliar development
SA Poulet, M Laabir, A Ianora, A Miralto
Mar. Ecol. Progr. Ser. 129, 85-95, 1995
1531995
The role of complex lipids in the synthesis of bioactive aldehydes of the marine diatom Skeletonema costatum
G d'Ippolito, S Tucci, A Cutignano, G Romano, G Cimino, A Miralto, ...
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids …, 2004
1462004
LOX‐induced lipid peroxidation mechanism responsible for the detrimental effect of marine diatoms on zooplankton grazers
A Fontana, G d'Ippolito, A Cutignano, G Romano, N Lamari, ...
ChemBioChem 8 (15), 1810-1818, 2007
1452007
The diatom Thalassiosira rotula affects reproductive success in the copepod Acartia clausi
A Ianora, SA Poulet, A Miralto, R Grottoli
Marine Biology 125, 279-286, 1996
1351996
Decoupling of copepod grazing rates, fecundity and egg-hatching success on mixed and alternating diatom and dinoflagellate diets
JT Turner, A Ianora, A Miralto, M Laabir, F Esposito
Marine Ecology Progress Series 220, 187-199, 2001
1242001
Chemistry of oxylipin pathways in marine diatoms
A Fontana, G d'Ippolito, A Cutignano, A Miralto, A Ianora, G Romano, ...
Pure and Applied Chemistry 79 (4), 481-490, 2007
1232007
A marine diatom-derived aldehyde induces apoptosis in copepod and sea urchin embryos
G Romano, GL Russo, I Buttino, A Ianora, A Miralto
Journal of Experimental Biology 206 (19), 3487-3494, 2003
1232003
New birth-control aldehydes from the marine diatom Skeletonema costatum: characterization and biogenesis
G d'Ippolito, G Romano, O Iadicicco, A Miralto, A Ianora, G Cimino, ...
Tetrahedron Letters 43 (35), 6133-6136, 2002
1052002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20