Παρακολούθηση
Hung Viet Nguyen
Hung Viet Nguyen
Ph.D. in Computer Engineering, Iowa State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A topic-based approach for narrowing the search space of buggy files from a bug report
AT Nguyen, TT Nguyen, J Al-Kofahi, HV Nguyen, TN Nguyen
2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2011
2662011
Graph-based pattern-oriented, context-sensitive source code completion
AT Nguyen, TT Nguyen, HA Nguyen, A Tamrawi, HV Nguyen, J Al-Kofahi, ...
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 69-79, 2012
1952012
Exploring variability-aware execution for testing plugin-based web applications
HV Nguyen, C Kästner, TN Nguyen
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
1432014
Build code analysis with symbolic evaluation
A Tamrawi, HA Nguyen, HV Nguyen, TN Nguyen
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 650-660, 2012
882012
Auto-locating and fix-propagating for HTML validation errors to PHP server-side code
HV Nguyen, HA Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen
2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2011
542011
Detection of embedded code smells in dynamic web applications
HV Nguyen, HA Nguyen, TT Nguyen, AT Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2012
472012
Cross-language program slicing for dynamic web applications
HV Nguyen, C Kästner, TN Nguyen
Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2015
462015
Building call graphs for embedded client-side code in dynamic web applications
HV Nguyen, C Kästner, TN Nguyen
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
412014
SYMake: a build code analysis and refactoring tool for makefiles
A Tamrawi, HA Nguyen, HV Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2012
372012
Detecting semantic changes in makefile build code
JM Al-Kofahi, HV Nguyen, AT Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen
2012 28th IEEE international conference on software maintenance (ICSM), 150-159, 2012
342012
Detecting semantic merge conflicts with variability-aware execution
HV Nguyen, MH Nguyen, SC Dang, C Kästner, TN Nguyen
Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2015
312015
Mining interprocedural, data-oriented usage patterns in JavaScript web applications
HV Nguyen, HA Nguyen, AT Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
312014
Aspect recommendation for evolving software
TT Nguyen, HV Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
302011
idiff: Interaction-based program differencing tool
HA Nguyen, TT Nguyen, HV Nguyen, TN Nguyen
2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2011
262011
Fault localization for build code errors in makefiles
J Al-Kofahi, HV Nguyen, TN Nguyen
Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software …, 2014
252014
Varis: IDE support for embedded client code in PHP web applications
HV Nguyen, C Kästner, TN Nguyen
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 2 …, 2015
152015
Dangling references in multi-configuration and dynamic PHP-based Web applications
HV Nguyen, HA Nguyen, TT Nguyen, AT Nguyen, TN Nguyen
2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2013
152013
Output-oriented refactoring in php-based dynamic web applications
HA Nguyen, HV Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen
2013 IEEE International Conference on Software Maintenance, 150-159, 2013
132013
Fault localization for Make-Based build crashes
J Al-Kofahi, HV Nguyen, TN Nguyen
2014 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2014
122014
Database-aware fault localization for dynamic web applications
HV Nguyen, HA Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen
2013 IEEE International Conference on Software Maintenance, 456-459, 2013
102013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20