Παρακολούθηση
Peter D Haynes
Peter D Haynes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introducing ONETEP: Linear-scaling density functional simulations on parallel computers
CK Skylaris, PD Haynes, AA Mostofi, MC Payne
The Journal of chemical physics 122 (8), 2005
6712005
Nonorthogonal generalized Wannier function pseudopotential plane-wave method
CK Skylaris, AA Mostofi, PD Haynes, O Diéguez, MC Payne
Physical Review B 66 (3), 035119, 2002
2172002
Linear-scaling density-functional theory with tens of thousands of atoms: Expanding the scope and scale of calculations with ONETEP
NDM Hine, PD Haynes, AA Mostofi, CK Skylaris, MC Payne
Computer Physics Communications 180 (7), 1041-1053, 2009
1622009
Preconditioned iterative minimization for linear-scaling electronic structure calculations
AA Mostofi, PD Haynes, CK Skylaris, MC Payne
The Journal of chemical physics 119 (17), 8842-8848, 2003
1562003
The ONETEP linear-scaling density functional theory program
JCA Prentice, J Aarons, JC Womack, AEA Allen, L Andrinopoulos, ...
The Journal of chemical physics 152 (17), 2020
1432020
Cellular uptake mechanisms of functionalised multi-walled carbon nanotubes by 3D electron tomography imaging
KT Al-Jamal, H Nerl, KH Müller, H Ali-Boucetta, S Li, PD Haynes, ...
Nanoscale 3 (6), 2627-2635, 2011
1382011
Are the structures of twist grain boundaries in silicon ordered at 0 K?
S von Alfthan, PD Haynes, K Kaski, AP Sutton
Physical review letters 96 (5), 055505, 2006
1182006
Accurate ionic forces and geometry optimization in linear-scaling density-functional theory with local orbitals
NDM Hine, M Robinson, PD Haynes, CK Skylaris, MC Payne, AA Mostofi
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 83 (19), 195102, 2011
1092011
Electrostatic interactions in finite systems treated with periodic boundary conditions: Application to linear-scaling density functional theory
NDM Hine, J Dziedzic, PD Haynes, CK Skylaris
The Journal of chemical physics 135 (20), 2011
952011
Total-energy calculations on a real space grid with localized functions and a plane-wave basis
AA Mostofi, CK Skylaris, PD Haynes, MC Payne
Computer physics communications 147 (3), 788-802, 2002
852002
Electrostatic considerations affecting the calculated HOMO–LUMO gap in protein molecules
G Lever, DJ Cole, NDM Hine, PD Haynes, MC Payne
Journal of Physics: Condensed Matter 25 (15), 152101, 2013
822013
ONETEP: linear‐scaling density‐functional theory with local orbitals and plane waves
PD Haynes, CK Skylaris, AA Mostofi, MC Payne
physica status solidi (b) 243 (11), 2489-2499, 2006
792006
Linear-scaling time-dependent density-functional theory in the linear response formalism
TJ Zuehlsdorff, NDM Hine, JS Spencer, NM Harrison, DJ Riley, ...
The Journal of Chemical Physics 139 (6), 2013
782013
Calculating optical absorption spectra for large systems using linear-scaling density functional theory
LE Ratcliff, NDM Hine, PD Haynes
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 84 (16), 165131, 2011
762011
Predicting solvatochromic shifts and colours of a solvated organic dye: The example of nile red
TJ Zuehlsdorff, PD Haynes, MC Payne, NDM Hine
The Journal of Chemical Physics 146 (12), 2017
722017
Solvent effects on electronic excitations of an organic chromophore
TJ Zuehlsdorff, PD Haynes, F Hanke, MC Payne, NDM Hine
Journal of Chemical Theory and Computation 12 (4), 1853-1861, 2016
722016
Elimination of basis set superposition error in linear-scaling density-functional calculations with local orbitals optimised in situ
PD Haynes, CK Skylaris, AA Mostofi, MC Payne
Chemical physics letters 422 (4-6), 345-349, 2006
712006
Using ONETEP for accurate and efficient density functional calculations
CK Skylaris, PD Haynes, AA Mostofi, MC Payne
Journal of Physics: Condensed Matter 17 (37), 5757, 2005
672005
Corrected penalty-functional method for linear-scaling calculations within density-functional theory
PD Haynes, MC Payne
Physical Review B 59 (19), 12173, 1999
661999
Toward ab initio optical spectroscopy of the Fenna–Matthews–Olson complex
DJ Cole, AW Chin, NDM Hine, PD Haynes, MC Payne
The journal of physical chemistry letters 4 (24), 4206-4212, 2013
652013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20