Παρακολούθηση
Charlie Beattie
Charlie Beattie
Software Engineer, DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-level control through deep reinforcement learning
V Mnih, K Kavukcuoglu, D Silver, AA Rusu, J Veness, MG Bellemare, ...
nature 518 (7540), 529-533, 2015
217242015
Human-level performance in 3D multiplayer games with population-based reinforcement learning
M Jaderberg, WM Czarnecki, I Dunning, L Marris, G Lever, AG Castaneda, ...
Science 364 (6443), 859-865, 2019
6492019
Vector-based navigation using grid-like representations in artificial agents
A Banino, C Barry, B Uria, C Blundell, T Lillicrap, P Mirowski, A Pritzel, ...
Nature 557 (7705), 429-433, 2018
5122018
Massively parallel methods for deep reinforcement learning
A Nair, P Srinivasan, S Blackwell, C Alcicek, R Fearon, A De Maria, ...
arXiv preprint arXiv:1507.04296, 2015
4942015
Deepmind lab
C Beattie, JZ Leibo, D Teplyashin, T Ward, M Wainwright, H Küttler, ...
arXiv preprint arXiv:1612.03801, 2016
4462016
A multi-agent reinforcement learning model of common-pool resource appropriation
J Perolat, JZ Leibo, V Zambaldi, C Beattie, K Tuyls, T Graepel
Advances in neural information processing systems 30, 2017
1572017
Psychlab: a psychology laboratory for deep reinforcement learning agents
JZ Leibo, CM d'Autume, D Zoran, D Amos, C Beattie, K Anderson, ...
arXiv preprint arXiv:1801.08116, 2018
452018
Inferring a continuous distribution of atom coordinates from cryo-EM images using VAEs
D Rosenbaum, M Garnelo, M Zielinski, C Beattie, E Clancy, A Huber, ...
arXiv preprint arXiv:2106.14108, 2021
222021
Scalable evaluation of multi-agent reinforcement learning with melting pot
JZ Leibo, EA Dueñez-Guzman, A Vezhnevets, JP Agapiou, P Sunehag, ...
International Conference on Machine Learning, 6187-6199, 2021
192021
Deepmind lab2d
C Beattie, T Köppe, EA Duéñez-Guzmán, JZ Leibo
arXiv preprint arXiv:2011.07027, 2020
112020
Deep reinforcement learning models the emergent dynamics of human cooperation
KR McKee, E Hughes, TO Zhu, MJ Chadwick, R Koster, AG Castaneda, ...
arXiv preprint arXiv:2103.04982, 2021
82021
Quantifying environment and population diversity in multi-agent reinforcement learning
KR McKee, JZ Leibo, C Beattie, R Everett
arXiv preprint arXiv:2102.08370, 2021
82021
Uncovering surprising behaviors in reinforcement learning via worst-case analysis
A Ruderman, R Everett, B Sikder, H Soyer, J Uesato, A Kumar, C Beattie, ...
72018
Uncovering Surprising Behaviors in Reinforcement Learning via Worst-case Analysis.(2018)
A Ruderman, R Everett, B Sikder, H Soyer, J Uesato, A Kumar, C Beattie, ...
URL https://openreview. net/forum, 2018
42018
Quantifying the effects of environment and population diversity in multi-agent reinforcement learning
KR McKee, JZ Leibo, C Beattie, R Everett
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 36 (1), 1-16, 2022
22022
Vector-based Navigation using Grid-like Representations in Artificial Agents.
A Pritzel, A Banino, B Uria, BC Zhang, C Barry, C Blundell, C Beattie, ...
22018
Appendix for: Scalable Evaluation of Multi-Agent Reinforcement Learning with Melting Pot
JZ Leibo, E Duénez-Guzmán, AS Vezhnevets, JP Agapiou, P Sunehag, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17