Παρακολούθηση
Zacharias Dermatis
Zacharias Dermatis
Άλλα ονόματαΖαχαρίας Δερμάτης
Laboratory Teaching Staff,University of Peloponnese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Entrepreneurial bricolage in the aftermath of a shock. Insights from Greek SMEs
T Tsilika, A Kakouris, N Apostolopoulos, Z Dermatis
Journal of Small Business & Entrepreneurship 32 (6), 635-652, 2020
1012020
Educating potential entrepreneurs under the perspective of Europe 2020 plan
A Kakouris, Z Dermatis, P Liargovas
Business & Entrepreneurship Journal 5 (1), 7-24, 2016
332016
Corruption Perception Index (CPI), as an Index of Economic Growth for European Countries
LP Papageorgiou Christos, Kalamara Eleni, Komninos Dimitrios, Dermatis ...
Theoretical Economics Letters, 2018
282018
Evaluating the learning environment of a cross-institutional postgraduate programme in entrepreneurship
N Apostolopoulos, A Kakouris, P Liargovas, Z Dermatis, D Komninos
Entrepreneurship Education 1, 105-123, 2018
222018
Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών
Π Λιαργκόβας, Ζ Δερμάτης, Δ Κομνηνός
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλας, 2019
132019
The multiplicity and the frequent changes of the tax legislation in the Greek Tax Administration
K Dimitrios, D Zacharias, A Athanasios, L Panagiotis
Technium Soc. Sci. J. 13, 395, 2020
122020
Entrepreneurial efficacy and orientation in Greece: exploring the gender gap
A Kakouris, N Apostolopoulos, Z Dermatis, D Komninos, P Liargovas
International Journal of Innovation and Regional Development 8 (3), 197-213, 2018
122018
Innovative mHealth Ecosystems
D Tsoromokos, Z Dermatis, F Gozadinos, AA Lazakidou
mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare, 39-54, ISBN 978-3-319 …, 2016
10*2016
Factors Affecting the Relationship between Research and Development (R&D) and Economic Development in EU
L Athina, A Athanasios, L Panagiotis, D Zacharias, K Dimitrios
Advances in Economics and Business, 2018
92018
Foreign direct investment and growth causality in the EU countries and in the transition economies
N Apostolopoulos, Z Dermatis, P Liargovas
Economic Growth in the European Union: Analyzing SME and Investment Policies …, 2020
82020
The Contribution of Electronic Tax Transactions to Increasing the Productivity of Greek Tax Administration and Serving Services for Citizens and Businesses
P Liargovas, A Anastasiou, D Komninos, Z Dermatis
China-USA Business Review, 2019
72019
The benefits of use of plastic money in Greece and the EU: Case study of use of plastic money from the elderly
L Panagiotis, A Athanasios, K Dimitrios, D Zacharias, K Eleni
Theoretical Economics Letters 8 (05), 793, 2018
72018
The effect of over-taxation and corruption at commercial enterprises in Greece: Evidence from a survey experiment
D Komninos, Z Dermatis, A Anastasiou, P Liargovas
Journal of Statistical and Econometric Methods 9 (4), 153-170, 2020
62020
Unifying the applications and foundations of biomedical and health informatics
J Mantas, A Hasman, G Gallos
Ios Press, 2016
62016
Design of an Innovative Information System for the Intensive Care Unit in a Public Hospital.
D Tsoromokos, N Tsaloukidis, Z Dermatis, F Gozadinos, A Lazakidou
Unifying the Applications and Foundations of Biomedical and Health …, 2016
6*2016
The Utilization of Geographic Information Systems in Healthcare
Z Dermatis, D Tsoromokos, F Gozadinos, A Lazakidou
International Journal of Health Research and Innovation 4 (1), 39-57, 2016
62016
Analyzing Socio-Economic and Geographical Factors that Affect the Health of the Elderly
Z Dermatis, A Lazakidou, A Anastasiou, P Liargovas
Journal of the Knowledge Economy 12, 1925-1948, 2021
52021
Monitoring of the Results through a Survey Concerning the Socio-Economic Characteristics of the Elderly Using Geographic Information Systems (GIS): A Case Study in Greece
D Zacharias, A Athanasios
International Journal of Innovation and Economic Development 6 (3), 36-45, 2020
52020
The role of capital controls in the period of the economic crisis: How was the Greek trading culture been formed?
PL A. Anastasiou, D. Komninos, Z. Dermatis
Noble International Journal of Economics and Financial Research 4 (8), 2019
52019
Solid waste generation in Europe: Study of affecting factors using panel data
A Athanasios, K Dimitrios, D Zacharias, A Athanasios, L Panagiotis
Research in World Economy 9 (1), 77-84, 2018
52018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20