Παρακολούθηση
Michael Pissas
Michael Pissas
Institute of Nanoscience and Nanotechnology, NCSR "Demokritos"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural and magnetic properties of La 0.67 (Ba x Ca 1− x) 0.33 MnO 3 perovskites (0<~ x<~ 1)
N Moutis, I Panagiotopoulos, M Pissas, D Niarchos
Physical Review B 59 (2), 1129, 1999
2141999
NMR Investigation of Electronic Phase Separation in for
G Papavassiliou, M Fardis, M Belesi, TG Maris, G Kallias, M Pissas, ...
Physical review letters 84 (4), 761, 2000
1902000
Phase diagram of the La 1− x Ca x MnO 3 compound (0.5<~ x<~ 0. 9)
M Pissas, G Kallias
Physical Review B 68 (13), 134414, 2003
1482003
Study of Fe-doped La 1− x Ca x MnO 3 (x≃ 1/3) using Mössbauer spectroscopy and neutron diffraction
A Simopoulos, M Pissas, G Kallias, E Devlin, N Moutis, I Panagiotopoulos, ...
Physical Review B 59 (2), 1263, 1999
1421999
Mössbauer study of compound
M Pissas, G Kallias, E Devlin, A Simopoulos, D Niarchos
Journal of applied physics 81 (8), 5770-5772, 1997
1311997
Raman-and infrared-active phonons in YBaCuFeO 5: Experiment and lattice dynamics
YK Atanassova, VN Popov, GG Bogachev, MN Iliev, C Mitros, V Psycharis, ...
Physical Review B 47 (22), 15201, 1993
1031993
Peak Effect in Single Crystal Superconductor for -Axis
M Pissas, S Lee, A Yamamoto, S Tajima
Physical review letters 89 (9), 097002, 2002
1022002
Spin-Relaxation Properties of a High-Spin Mononuclear MnIIIO6-Containing Complex
A Grigoropoulos, M Pissas, P Papatolis, V Psycharis, P Kyritsis, Y Sanakis
Inorganic Chemistry 52 (22), 12869-12871, 2013
872013
Controlled reduction of red mud by H2 followed by magnetic separation
M Samouhos, M Taxiarchou, G Pilatos, PE Tsakiridis, E Devlin, M Pissas
Minerals Engineering 105, 36-43, 2017
852017
Raman spectroscopy of the charge-and orbital-ordered state in La 0.5 Ca 0.5 MnO 3
MV Abrashev, J Bäckström, L Börjesson, M Pissas, N Kolev, MN Iliev
Physical Review B 64 (14), 144429, 2001
852001
Synthesis, thermogravimetric and 57Fe Mössbauer studies of the oxygen deficient perovskite REBaCuFeO5+ x series (RE= Y, Nd, Sm, Gd, Dy, Tm, Lu)
M Pissas, C Mitros, G Kallias, V Psycharis, A Simopoulos, A Kostikas, ...
Physica C: Superconductivity 192 (1-2), 35-40, 1992
811992
Exchange-biasing mechanism in La 2/3 Ca 1/3 MnO 3/La 1/3 Ca 2/3 MnO 3 multilayers
I Panagiotopoulos, C Christides, M Pissas, D Niarchos
Physical Review B 60 (1), 485, 1999
801999
Polarons and phase separation in lanthanum-based manganese perovskites: A 139 La and 55 Mn NMR study
G Papavassiliou, M Fardis, M Belesi, M Pissas, I Panagiotopoulos, ...
Physical Review B 59 (9), 6390, 1999
721999
Stray-fields-based magnetoresistance mechanism in Ni 80 Fe 20− Nb− Ni 80 Fe 20 trilayered hybrids
D Stamopoulos, E Manios, M Pissas
Physical Review B 75 (18), 184504, 2007
672007
La 139 NMR investigation of spin ordering in La 0.5 Ca 0.5 MnO 3
G Papavassiliou, M Fardis, F Milia, A Simopoulos, G Kallias, M Pissas, ...
Physical Review B 55 (22), 15000, 1997
661997
Resistivity investigations of plastic vortex creep in YBa 2 Cu 3 O 6.95 crystals
AV Bondarenko, VA Shklovskij, MA Obolenskii, RV Vovk, AA Prodan, ...
Physical Review B 58 (5), 2445, 1998
651998
Crystal and magnetic structure of the La 1− x Ca x MnO 3 compound (x= 0.8, 0.85)
M Pissas, G Kallias, M Hofmann, DM Többens
Physical Review B 65 (6), 064413, 2002
642002
Slow Magnetic Relaxation of a Ferromagnetic NiII5 Cluster with an S = 5 Ground State
AK Boudalis, M Pissas, CP Raptopoulou, V Psycharis, B Abarca, ...
Inorganic chemistry 47 (22), 10674-10681, 2008
632008
Crystal and magnetic structure of the La 1− x Ca x MnO 3 compound (0.11⩽ x⩽ 0.175)
M Pissas, I Margiolaki, G Papavassiliou, D Stamopoulos, D Argyriou
Physical Review B 72 (6), 064425, 2005
622005
Orbital domain state and finite size scaling in ferromagnetic insulating manganites
G Papavassiliou, M Pissas, M Belesi, M Fardis, J Dolinsek, ...
Physical review letters 91 (14), 147205, 2003
622003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20