Παρακολούθηση
Georgios Balikas
Georgios Balikas
Salesforce, Grenoble
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα salesforce.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
Multitask learning for fine-grained twitter sentiment analysis
G Balikas, S Moura, MR Amini
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
772017
Results of the BioASQ Track of the Question Answering Lab at CLEF 2014
G Balikas, I Partalas, ...
CLEF 2014 1180, 1181-1193, 2014
582014
On a topic model for sentences
G Balikas, MR Amini, M Clausel
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
522016
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Balikas, A Krithara, I Partalas, G Paliouras
Multimodal Retrieval in the Medical Domain: First International Workshop …, 2015
412015
Twise at semeval-2016 task 4: Twitter sentiment classification
G Balikas, MR Amini
arXiv preprint arXiv:1606.04351, 2016
372016
Evaluation framework specifications
G Balikas, I Partalas, A Kosmopoulos, S Petridis, P Malakasiotis, ...
Project deliverable D 4, 2013
292013
Topical coherence in LDA-based models through induced segmentation
H Amoualian, W Lu, E Gaussier, G Balikas, MR Amini, M Clausel
Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2017
252017
An empirical study on large scale text classification with skip-gram embeddings
G Balikas, MR Amini
arXiv preprint arXiv:1606.06623, 2016
192016
Cross-lingual document retrieval using regularized wasserstein distance
G Balikas, C Laclau, I Redko, MR Amini
Advances in Information Retrieval: 40th European Conference on IR Research …, 2018
172018
Cap 2017 challenge: Twitter named entity recognition
C Lopez, I Partalas, G Balikas, N Derbas, A Martin, C Reutenauer, ...
arXiv preprint arXiv:1707.07568, 2017
172017
Modeling topic dependencies in semantically coherent text spans with copulas
G Balikas, H Amoualian, M Clausel, E Gaussier, MR Amini
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
142016
Efficient model selection for regularized classification by exploiting unlabeled data
G Balikas, I Partalas, E Gaussier, R Babbar, MR Amini
Advances in Intelligent Data Analysis XIV: 14th International Symposium, IDA …, 2015
122015
TwiSe at SemEval-2017 Task 4: five-point Twitter sentiment classification and quantification
G Balikas
Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2017
82017
Learning lexical-semantic relations using intuitive cognitive links
G Balikas, G Dias, R Moraliyski, H Akhmouch, MR Amini
Advances in Information Retrieval: 41st European Conference on IR Research …, 2019
72019
Lexical bias in essay level prediction
G Balikas
arXiv preprint arXiv:1809.08935, 2018
52018
Multi-label, multi-class classification using polylingual embeddings
G Balikas, MR Amini
Advances in Information Retrieval: 38th European Conference on IR Research …, 2016
52016
Evaluation infrastructure
G Balikas, I Partalas, N Baskiotis, T Artieres, E Gaussier, P Gallinari
Technical report, 2013
52013
Query understanding for natural language enterprise search
F Borges, G Balikas, M Brette, G Kempf, A Srikantan, M Landos, ...
arXiv preprint arXiv:2012.06238, 2020
42020
Evaluation infrastructure software for the challenges 2nd version
G Balikas, I Partalas, N Baskiotis, T Artieres, E Gaussier, P Gallinari
BioASQ Deliverable D 4, 7, 2014
42014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20