Παρακολούθηση
Dimitris Uzunidis
Dimitris Uzunidis
Postdoctoral Researcher, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strategies for Upgrading an Operator's Backbone Network Beyond the C-band: Towards Multi-Band Optical Networks
D Uzunidis, E Kosmatos, C Matrakidis, A Stavdas, A Lord
IEEE Photonics Journal 13 (2), 1-18, 2021
422021
Deep Learning Empowered Wearable-Based Behavior Recognition for Search and Rescue Dogs
P Kasnesis, V Doulgerakis, D Uzunidis, DG Kogias, SI Funcia, ...
Sensors 22 (3), 993, 2022
202022
On the Benefits of Deep Convolutional Neural Networks on Animal Activity Recognition
E Bocaj, D Uzunidis, P Kasnesis, CZ Patrikakis
2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST), 83-88, 2020
172020
DuFiNet: Architectural Considerations and Physical Layer Studies of an Agile and Cost-Effective Metropolitan Area Network
D Uzunidis, E Kosmatos, C Matrakidis, A Stavdas, A Lord
Journal of Lightwave Technology 37 (3), 808-814, 2019
162019
An improved model for estimating the impact of FWM in coherent optical systems
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas
Optics Communications 378, 22-27, 2016
162016
Simplified model for nonlinear noise calculation in coherent optical OFDM systems
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas
Optics Express 22 (23), 28316-28326, 2014
162014
Intelligent Performance Prediction: The Use Case of a Hadoop Cluster
D Uzunidis, P Karkazis, C Roussou, C Patrikakis, HC Leligou
Electronics 10 (21), 2690, 2021
152021
Power Optimization Strategy for Multi-Band Optical Systems
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas, A Lord
2020 European Conference on Optical Communications (ECOC), 1-4, 2020
152020
Closed-form FWM expressions accounting for the impact of modulation format
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas
Optics Communications 440, 132-138, 2019
142019
Bidirectional single-fiber filterless optical networks: modeling and experimental assessment
D Uzunidis, M Presi, A Sgambelluri, F Paolucci, A Stavdas, F Cugini
Journal of Optical Communications and Networking 13 (6), C1-C9, 2021
132021
Analytical FWM Expressions for Coherent Optical Transmission Systems
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas
Journal of Lightwave Technology 35 (13), 2734-2740, 2017
122017
Toward SDM-Based Submarine Optical Networks: A Review of Their Evolution and Upcoming Trends
C Papapavlou, K Paximadis, D Uzunidis, I Tomkos
Telecom 3 (2), 234-280, 2022
112022
Building a Truly Dynamic Filterless Metro Network by Reusing a Commercial PON's Data-Plane and a Novel SDN-Enabled Control-Plane
E Kosmatos, D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas, S Horlitz, T Pfeiffer, ...
Journal of Lightwave Technology 37 (24), 6033-6039, 2019
102019
Fifty Years of Fixed Optical Networks Evolution: A Survey of Architectural and Technological Developments in a Layered Approach
D Uzunidis, M Logothetis, A Stavdas, D Hillerkuss, I Tomkos
Telecom 3 (4), 619-674, 2022
92022
Connectivity Challenges in E, S, C and L Optical Multi-Band Systems
D Uzunidis, C Matrakidis, E Kosmatos, A Stavdas, P Petropoulos, A Lord
2021 European Conference on Optical Communication (ECOC), 1-4, 2021
92021
Comparison of simplified FWM expressions for coherent optical systems in both dispersion managed and un-managed fiber links
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 46, 2016
92016
On Queueing Models for the Performance Analysis of a Vehicular Ad Hoc Network
I Keramidi, D Uzunidis, I Moscholios, P Sarigiannidis, M Logothetis
2022 International Conference on Software, Telecommunications and Computer …, 2022
72022
Analysis of Available Components and Performance Estimation of Optical Multi-Band Systems
D Uzunidis, F Apostolopoulou, G Pagiatakis, A Stavdas
Eng 2 (4), 531-543, 2021
72021
Enhancing Closed-Form Based Physical Layer Performance Estimations in EONs Via Machine Learning Techniques
D Uzunidis, A Stavdas, P Kasnesis, C Patrikakis, A Lord
2021 European Conference on Optical Communication (ECOC), 1-4, 2021
72021
On the Attainable Transparent Length of Multi-Band Optical Systems Employing Rare–Earth Doped Fiber Amplifiers
D Uzunidis, C Matrakidis, A Stavdas, G Pagiatakis
Proceedings of the 1st International Congress on Engineering Technologies …, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20