Παρακολούθηση
Néstor Cataño
Néstor Cataño
Associate Professor at Innopolis University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα innopolis.ru - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal specification and static checking of Gemplus' electronic purse using ESC/Java
N Catano, M Huisman
FME 2, 272-289, 2002
712002
Formal methods for smart cards: an experience report
CB Breunesse, N Catano, M Huisman, B Jacobs
Science of Computer Programming 55 (1-3), 53-80, 2005
652005
CHASE:A Static Checker for JML’s Assignable Clause
N Catano, M Huisman
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 4th International …, 2003
642003
Code generation for Event-B
V Rivera, N Catano, T Wahls, C Rueda
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19, 31-52, 2017
552017
EventB2Java: A code generator for Event-B
N Catano, V Rivera
NASA Formal Methods: 8th International Symposium, NFM 2016, Minneapolis, MN …, 2016
382016
Translating Event-B to JML-specified Java programs
V Rivera, N Cataño
Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1264-1271, 2014
372014
Translating B machines to JML specifications
N Cataño, T Wahls, C Rueda, V Rivera, D Yu
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1271-1277, 2012
302012
Matelas: A Predicate Calculus Common Formal Definition for Social Networking.
N Catano, C Rueda
ASM, 259-272, 2010
302010
Executing formal specifications with concurrent constraint programming
T Wahls, GT Leavens, AL Baker
Automated Software Engineering 7, 315-343, 2000
262000
Executing JML specifications of Java card applications: a case study
N Catano, T Wahls
Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, 404-408, 2009
252009
The eventb2dafny rodin plug-in
N Catano, KRM Leino, V Rivera
2012 Second International Workshop on Developing Tools as Plug-Ins (TOPI), 49-54, 2012
222012
Teaching formal methods for the unconquered territory
N Catano, C Rueda
Teaching Formal Methods: Second International Conference, TFM 2009 …, 2009
162009
Undertaking the Tokeneer challenge in Event-B
V Rivera, S Bhattacharya, N Cataño
Proceedings of the 4th FME Workshop on Formal Methods in Software …, 2016
152016
Automated verification of specifications with typestates and access permissions
RI Siminiceanu, N Catano
152011
A case study on the lightweight verification of a multi-threaded task server
N Cataño, I Ahmed, RI Siminiceanu, J Aldrich
Science of Computer Programming 80, 169-187, 2014
112014
A case study on code generation of an ERP system from Event-B
N Catano, T Wahls
2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2015
102015
JML-Based formal development of a Java card application for managing medical appointments
RMS Rodrigues
PQDT-Global, 2009
102009
A machine-checked proof for a translation of Event-B machines to JML
N Catano, C Rueda, T Wahls
arXiv preprint arXiv:1309.2339, 2013
92013
Lightweight verification of a multi-task threaded server: A case study with the plural tool
N Catano, I Ahmed
Formal Methods for Industrial Critical Systems: 16th International Workshop …, 2011
92011
Teaching formal methods: Lessons learnt from using event-B
N Cataño
Formal Methods Teaching: Third International Workshop and Tutorial, FMTea …, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20