Παρακολούθηση
Katharina Krösl
Katharina Krösl
Senior XR Researcher, Lecturer at TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kroesl.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Content creation for a 3D game with Maya and Unity 3D
M Labschütz, K Krösl, M Aquino, F Grashäftl, S Kohl, R Preiner
Institute of Computer Graphics and Algorithms, Vienna University of …, 2011
50*2011
Real-Time Continuous Level of Detail Rendering of Point Clouds
M Schütz, K Krösl, M Wimmer
2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 103-110, 2019
482019
A VR-based user study on the effects of vision impairments on recognition distances of escape-route signs in buildings
K Krösl, D Bauer, M Schwärzler, H Fuchs, G Suter, M Wimmer
The Visual Computer 34, 911-923, 2018
452018
CatARact: Simulating Cataracts in Augmented Reality
K Krösl, C Elvezio, LR Luidolt, M Hürbe, S Karst, S Feiner, M Wimmer
2020 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR). IEEE, 2020
342020
ICthroughVR: Illuminating cataracts through virtual reality
K Krösl, C Elvezio, M Hürbe, S Karst, M Wimmer, S Feiner
2019 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 655-663, 2019
292019
XREye: Simulating Visual Impairments in Eye-Tracked XR
K Krösl, C Elvezio, M Hürbe, S Karst, S Feiner, M Wimmer
2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2020
222020
Towards a Platform for Smart City-Scale Cognitive Assistance Applications
T Rausch, W Hummer, C Stippel, S Vasiljevic, C Elvezio, S Dustdar, ...
162021
Gaze-dependent simulation of light perception in virtual reality
LR Luidolt, M Wimmer, K Krösl
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 26 (12), 3557-3567, 2020
132020
Augmenting Node‐Link Diagrams with Topographic Attribute Maps
R Preiner, J Schmidt, K Krösl, T Schreck, G Mistelbauer
Computer Graphics Forum 39 (3), 369-381, 2020
82020
Myopia in Head-Worn Virtual Reality
L Panfili, M Wimmer, K Krösl
52021
The virtual schoolyard: attention training in virtual reality for children with attentional disorders
K Krösl, A Felnhofer, JX Kafka, L Schuster, A Rinnerthaler, M Wimmer, ...
ACM SIGGRAPH 2018 Posters, 1-2, 2018
52018
LiteMaker: Interactive Luminaire Development using Progressive Photon Tracing and Multi-Resolution Upsampling.
K Krösl, C Luksch, M Schwärzler, M Wimmer
VMV, 1-8, 2017
52017
Master of Disaster: Virtual-Reality Response Training in Disaster Management
K Krösl, H Steinlechner, J Donabauer, D Cornel, J Waser
The 17th International Conference on Virtual-Reality Continuum and its …, 2019
42019
Immersive Analytics for Ergonomics Evaluation in Virtual Reality
S Kloiber, N Weidinger, E Eggeling, R Preiner, K Krösl, T Schreck
2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2022
32022
The Potential of VR-based Tactical Resource Planning on Spatial Data
ML Medeiros, B Schlager, K Krösl, A Fuhrmann
2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 176-185, 2022
32022
Exploring the Educational Value and Impact of Vision-Impairment Simulations on Sympathy and Empathy with XREye
K Krösl, ML Medeiros, M Huber, S Feiner, C Elvezio
Multimodal Technologies and Interaction 7 (7), 70, 2023
22023
Exploring Locomotion Techniques for Seated Virtual Reality
M Huber, S Kloiber, H Kaufmann, K Krösl
2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and …, 2023
22023
Simulating Cataracts in Virtual Reality
K Krösl
Digital Anatomy: Applications of Virtual, Mixed and Augmented Reality, 257-283, 2021
22021
Simulating Vision Impairments in VR and AR
K Krösl
22019
An Automated Verification Workflow for Planned Lighting Setups using BIM
A Walch, K Krösl, C Luksch, D Pichler, T Pipp, M Schwärzler
REAL CORP 2018–EXPANDING CITIES–DIMINISHING SPACE. Are “Smart Cities” the …, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20