Παρακολούθηση
John Morrongiello
John Morrongiello
University of Melbourne School of BioSciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Climate change and its implications for Australia’s freshwater fish
JR Morrongiello, SJ Beatty, JC Bennett, DA Crook, DNEN Ikedife, ...
Marine and Freshwater Research 62 (9), 1082-1098, 2011
1722011
Aquatic biochronologies and climate change
JR Morrongiello, RE Thresher, DC Smith
Nature Climate Change 2 (12), 849-857, 2012
1262012
A statistical framework to explore ontogenetic growth variation among individuals and populations: a marine fish example
JR Morrongiello, RE Thresher
Ecological Monographs 85 (1), 93-115, 2015
1152015
Spatial variation in egg size and egg number reflects trade‐offs and bet‐hedging in a freshwater fish
JR Morrongiello, NR Bond, DA Crook, BBM Wong
Journal of Animal Ecology 81 (4), 806-817, 2012
992012
Is oxygen limitation in warming waters a valid mechanism to explain decreased body sizes in aquatic ectotherms?
A Audzijonyte, DR Barneche, AR Baudron, J Belmaker, TD Clark, ...
Global Ecology and Biogeography 28 (2), 64-77, 2019
852019
Impacts of drought and predicted effects of climate change on fish growth in temperate Australian lakes
JR Morrongiello, DA Crook, AJ King, DSL Ramsey, P Brown
Global Change Biology 17 (2), 745-755, 2011
752011
Environmental change drives long‐term recruitment and growth variation in an estuarine fish
JR Morrongiello, CT Walsh, CA Gray, JR Stocks, DA Crook
Global Change Biology 20 (6), 1844-1860, 2014
742014
Trends and management implications of human‐influenced life‐history changes in marine ectotherms
A Audzijonyte, E Fulton, M Haddon, F Helidoniotis, AJ Hobday, ...
Fish and Fisheries 17 (4), 1005-1028, 2016
672016
Nuptial coloration varies with ambient light environment in a freshwater fish
JR Morrongiello, NR Bond, DA Crook, BBM Wong
Journal of Evolutionary Biology 23 (12), 2718-2725, 2010
612010
Spatial patterns and temperature predictions of tuna fatty acids: tracing essential nutrients and changes in primary producers
HR Pethybridge, CC Parrish, J Morrongiello, JW Young, JH Farley, ...
PloS one 10 (7), e0131598, 2015
572015
Coupling biogeochemical tracers with fish growth reveals physiological and environmental controls on otolith chemistry
GL Grammer, JR Morrongiello, C Izzo, PJ Hawthorne, JF Middleton, ...
Ecological Monographs 87 (3), 487-507, 2017
462017
Evolutionary traps and range shifts in a rapidly changing world
R Hale, JR Morrongiello, SE Swearer
Biology Letters 12 (6), 20160003, 2016
382016
Large-scale variation in life history traits of the widespread diadromous fish, Galaxias maculatus, reflects geographic differences in local environmental conditions
NC Barbee, R Hale, J Morrongiello, A Hicks, D Semmens, BJ Downes, ...
Marine and Freshwater Research 62 (7), 790-800, 2011
382011
Do trout respond to riparian change? A meta‐analysis with implications for restoration and management
M Sievers, R Hale, JR Morrongiello
Freshwater Biology 62 (3), 445-457, 2017
302017
Fishing constrains phenotypic responses of marine fish to climate variability
JR Morrongiello, PC Sweetman, RE Thresher
Journal of Animal Ecology 88 (11), 1645-1656, 2019
272019
Eucalyptus leachate inhibits reproduction in a freshwater fish
JR Morrongiello, NR Bond, DA Crook, BOBBM WONG
Freshwater Biology 56 (9), 1736-1745, 2011
242011
Tracking the resource pulse: Movement responses of fish to dynamic floodplain habitat in a tropical river
DA Crook, DJ Buckle, JR Morrongiello, QA Allsop, W Baldwin, ...
Journal of Animal Ecology 89 (3), 795-807, 2020
222020
Regional climate, primary productivity and fish biomass drive growth variation and population resilience in a small pelagic fish
SE Tanner, AR Vieira, RP Vasconcelos, S Dores, M Azevedo, HN Cabral, ...
Ecological Indicators 103, 530-541, 2019
222019
Environmental drivers of growth and predicted effects of climate change on a commercially important fish, Platycephalus laevigatus
J Barrow, J Ford, R Day, J Morrongiello
Marine Ecology Progress Series 598, 201-212, 2018
222018
Differing importance of salinity stratification and freshwater flow for the recruitment of apex species of estuarine fish
GP Jenkins, D Spooner, S Conron, JR Morrongiello
Marine Ecology Progress Series 523, 125-144, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20