Παρακολούθηση
Eitan Frachtenberg
Eitan Frachtenberg
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα frachtenberg.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Workload analysis of a large-scale key-value store
B Atikoglu, Y Xu, E Frachtenberg, S Jiang, M Paleczny
Proceedings of the 12th ACM SIGMETRICS/PERFORMANCE joint international …, 2012
12842012
The Quadrics network: High-performance clustering technology
F Petrini, W Feng, A Hoisie, S Coll, E Frachtenberg
Ieee Micro 22 (1), 46-57, 2002
6202002
Development and deployment at facebook
DG Feitelson, E Frachtenberg, KL Beck
IEEE Internet Computing 17 (4), 8-17, 2013
3842013
Performance evaluation of the Quadrics interconnection network
F Petrini, E Frachtenberg, A Hoisie, S Coll
Cluster Computing 6 (2), 125-142, 2003
1462003
Many-core key-value store
M Berezecki, E Frachtenberg, M Paleczny, K Steele
2011 International Green Computing Conference and Workshops, 1-8, 2011
1392011
Lossless data compression
E Frachtenberg, S Revzen
US Patent App. 09/849,316, 2003
1352003
Practical drone delivery
E Frachtenberg
Computer 52 (12), 53-57, 2019
1292019
On the feasibility of incremental checkpointing for scientific computing
JC Sancho, F Petrini, G Johnson, E Frachtenberg
18th International Parallel and Distributed Processing Symposium, 2004 …, 2004
1092004
What will 2022 look like? The IEEE CS 2022 report
H Alkhatib, P Faraboschi, E Frachtenberg, H Kasahara, D Lange, ...
Computer 48 (3), 68-76, 2015
107*2015
Pitfalls in parallel job scheduling evaluation
E Frachtenberg, DG Feitelson
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing: 11th International …, 2005
1022005
Using multirail networks in high‐performance clusters
S Coll, E Frachtenberg, F Petrini, A Hoisie, L Gurvits
Concurrency and Computation: Practice and Experience 15 (7‐8), 625-651, 2003
842003
Adaptive parallel job scheduling with flexible coscheduling
E Frachtenberg, G Feitelson, F Petrini, J Fernandez
IEEE Transactions on Parallel and Distributed systems 16 (11), 1066-1077, 2005
832005
STORM: Lightning-fast resource management
E Frachtenberg, F Petrini, J Fernandez, S Pakin, S Coll
SC'02: Proceedings of the 2002 ACM/IEEE Conference on Supercomputing, 46-46, 2002
792002
Hardware-and software-based collective communication on the Quadrics network
F Petrini, S Coll, E Frachtenberg, A Hoisie
Proceedings IEEE International Symposium on Network Computing and …, 2001
782001
Characterizing facebook's memcached workload
Y Xu, E Frachtenberg, S Jiang, M Paleczny
IEEE Internet Computing 18 (2), 41-49, 2013
732013
Flexible coscheduling: mitigating load imbalance and improving utilization of heterogeneous resources
E Frachtenberg, DG Feitelson, F Petrini, J Fernandez
Parallel and Distributed Processing Symposium, 2003. Proceedings …, 2003
722003
Virtual worlds (Metaverse): From skepticism, to fear, to immersive opportunities
P Faraboschi, E Frachtenberg, P Laplante, D Milojicic, R Saracco
Computer 55 (10), 100-106, 2022
592022
High-efficiency server design
E Frachtenberg, A Heydari, H Li, A Michael, J Na, A Nisbet, P Sarti
Proceedings of 2011 International Conference for High Performance Computing …, 2011
542011
Thermal design in the open compute datacenter
E Frachtenberg, D Lee, M Magarelli, V Mulay, J Park
13th InterSociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in …, 2012
532012
Parallel job scheduling under dynamic workloads
E Frachtenberg, DG Feitelson, J Fernandez, F Petrini
Job Scheduling Strategies for Parallel Processing: 9th International …, 2003
512003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20